Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.848
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła - tyski program ograniczenia niskiej emisji (PONE).

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Polska gospodarka, co powszechnie wiadomo, opiera się na węglu, jako podstawowym paliwie używanym do produkcji energii cieplnej. Wszyscy znamy wynikający z tego faktu obraz polskich miast, szczególnie tych położonych na Górnym Śląsku, gdzie emisja zanieczyszczeń przekraczała przez lata wszystkie dopuszczalne normy. Na zanieczyszczenia generowane przez przemysł ciężki nakładają się te, pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych. W wielu z nich stosowane są do dzisiaj stare nieefektywne piece oraz instalacje kotłowe c.o. Tam właśnie występuje zjawisko tzw. niskiej emisji, ze źródeł o wysokości emitorów nie przekraczających 40 metrów. Nie jest to oczywiście jedynie problem górnośląski, gdyż ze zjawiskiem niskiej emisji mamy do czynienia w całym kraju.

W Tychach postanowiono temu zaradzić. Znaczne zanieczyszczenia powietrza, determinujące stale obniżający się komfort życia mieszkańców, skłoniły tyski samorząd do reakcji. Przygotowano i wdrożono do realizacji kompleksowy program ograniczenia niskiej emisji (PONE). Celem programu była redukcja zanieczyszczeń ze źródeł indywidualnych poprzez wymianę starych nieefektywnych instalacji grzewczych na nowe ekologiczne źródła ciepła. Wymieniano więc tradycyjne piece na nowoczesne kotły węglowe, kotły gazowe i olejowe. PONE miał w perspektywie przyczynić się do podniesienia standardu życia w mieście, a także stworzenia nowych miejsc pracy dla osób pracujących przy realizacji inwestycji ekologicznych.

Program realizowany w dwóch etapach w latach 2002 - 2004 i 2006 - 2007, okazał się sukcesem. Osiągnięto zamierzony efekt ekologiczny: sumaryczną redukcję emisji zanieczyszczeń o 86% z czego dla. CO o 94,9%. PONE uzyskał bardzo dobrą ocenę mieszkańców, nie tylko bezpośrednich beneficjentów. Projekt sfinansowano z pożyczki i dotacji uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków własnych gminy i wkładu własnego mieszkańców. Jednostkowo inwestycję finansowaną przez program ograniczono do 10.000 zł, a właściciel budynku finansował 30%. Łącznie wydano 23.849.000 zł, z czego ze środków  własnych gminy tylko 421.000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-11-19

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Tychy
Powiat:  miasto na prawach powiatu
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-100 Tychy
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ulica:  al. Niepodległości 49
Wirtyna internetowa:  www.umtychy.pl
Liczba mieszkańców:  130.000
Osoby kontaktowe:  Anna Warzecha
 Naczelnik Wydziału
 tel. (032) 776 38 04
 e@mail: anna.warzecha@umtychy.pl

 Grażyna Loth
 tel. (032) 776 38 06
 e@mail: grazyna.loth@umtychy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych