Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.802
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych popartych wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ)

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie polega na wdrożeniu w 2009 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ) wspomagającego zarządzanie firmą, który zastąpił niekompatybilne programy komputerowe i został ściśle przystosowany do potrzeb organizacyjnych w oparciu o zmieniony schemat dotyczący stanowisk. Nastąpiło połączenie baz danych różnych wydziałów, utworzono nowe działy - obsługi klienta, planowania i rozwoju oraz logistyki i zamówień, a wdrożona mapa GIS została zsynchronizowana z ZISZ oraz współdziała z danymi Powiatowego Ośrodka Geodezji. Przed wyborem odpowiedniej technologii i jej zastosowaniem przeprowadzono analizę potrzeb firmy oraz rozwiązań dostępnych na rynku. Najpierw zdefiniowano ogólne oczekiwania, a później wybrano wykonawcę.

Praktyka ma charakter innowacji zarządczej (restrukturyzacja działów) i technologicznej (oprogramowanie, powiązanie z GIS) - wykorzystuje nowe technologie do integrowania pracy różnych działów i usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nowe oprogramowanie i zmiany organizacyjne ułatwiły współpracę między wydziałami i kontakty z zewnętrznymi partnerami (np. Wydziałem Planowania Inwestycji w UM), poprawiły jakość usług dla mieszkańców i politykę zatrudnienia, a także zoptymalizowały taryfy opłat za wodę i ścieki. Uzyskano najniższą cenę wody i ścieków z 200 podobnych gmin w Polsce.

Wdrożony system umożliwił wprowadzenie wielu usprawnień, takich jak m.in. kompleksowa obsługa klienta w jednym miejscu (niektóre usługi realizowane są przez internet), szybsze wystawianie faktur, lepsze planowanie i rozliczanie inwestycji, skrócenie czasu oczekiwania klientów na uzgodnienia branżowe (z 20 do 8 dni), dotrzymanie terminów legalizacji wodomierzy, szybsze usuwanie awarii w sieci, powstanie biuletynu informacyjnego o stanie finansowym spółki z dnia na dzień, a także monitorowanie i analiza przepływów finansowych.

Koszty związane z zakupem i uruchomieniem systemu to ok. 200 000 zł oraz 100 osobo-dni pracy przy tworzeniu systemu i 150 osobo-dni przeznaczonych na szkolenie. Są one bardzo niewielkie w porównaniu ze skalą korzyści, jaką przyniosła ta praktyka.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Lębork
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  84-300 Lębork
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Lębork
Ulica:  ul. Armii Krajowej 14
Wirtyna internetowa:  www.lebork.pl
 wodociagi.lebork.pl
Liczba mieszkańców:  35.082
Osoby kontaktowe:  Elżbieta Rekowska-Klassa
 Kierownik Referatu ds. Promocji i Kultury
 tel. (59) 863-77-52
 e@mail: pk@um.lebork.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych