Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.710
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociągowego miasta Nowego Sącz

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Głównym celem praktyki wdrożonej przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. od początku 2005 do końca 2009 r. była poprawa sprawności pracy systemu wodociągowego miasta Nowego Sącza poprzez obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji wody, awaryjności, jak również podniesienie jakości świadczonych usług.

W latach 90. nastąpił szybki wzrost zastosowania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, jednak samo zainstalowanie urządzeń nie przynosi automatycznie rozwiązań systemowych. Aby w pełni zrealizować cele zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza, podjęto decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu racjonalnego zarządzania pracą wszystkich urządzeń wodociągowych.

Aby zoptymalizować sterowanie i kontrolę pracy sieci utworzono stację operatorską  centralnego monitoringu do zarządzania całym systemem wodociągowym z wyznaczonego miejsca. W oparciu o matematyczny model sieci oraz dogłębną analizę danych gromadzonych w pracującym już systemie, powstała koncepcja wdrożenia nowatorskich rozwiązań do poprawy sprawności całego systemu, w tym między innymi zmniejszenia strat wody, zużycia energii elektrycznej oraz awaryjności. Założeniem było umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii do stworzenia rozwiązań  dających wymierne korzyści ekonomiczne.

Przedsięwzięcie, poprzedzone wnikliwą analizą, podzielono na trzy etapy. Pierwszy polegał na obniżeniu ciśnienia roboczego w sieci wodociągowej poprzez wybudowanie pompowni pod zbiornikiem retencyjnym, co miało poprawić sprawność przesyłu wody. Drugi - stabilizacji ciśnienia roboczego sieci poprzez zdalne sterowanie wydajnością pomp II stopnia ujęć wody z wybranych kluczowych punktów w mieście. Trzeci to podzielenie miasta na siedem mniejszych obszarów (stref), w których kontroluje się w sposób ciągły pobór wody oraz wartości chwilowe ciśnień. System za pomocą zdalnych nadajników, na bieżąco informuje o zmianach wartości przepływów w poszczególnych strefach i wystąpieniu awarii.

Rezultatem wdrożonego rozwiązanie jest m.in. zwiększenie niezawodności systemu wodociągowego i wykrywalności wycieków, zmniejszenie strat wody (spadek ubytków wody z 40 do 18%), jej poboru ze środowiska oraz zużycia energii elektrycznej oraz wzrost jakości świadczonych usług dla mieszkańców.

Koszt realizacji przedsięwzięcia to 609 000 zł (pełen zwrot nakładów nie przekroczył 2 lat!).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Nowy Sącz
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  33-300 Nowy Sącz
Jednostka wdrażająca:  Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Ulica:  ul. Wincentego Pola 22
Wirtyna internetowa:  www.nowysacz.pl
 www.swns.pl
Liczba mieszkańców:  83.833
Osoby kontaktowe:  Krzysztof Głuc
 Wiceprezes Spółki Sądeckie Wodociągi
 tel. (18) 414-12-03
 e@mail: krzysztof.gluc@swns.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych