Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.973
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszkowa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt polega na wdrożeniu przez Wydział Ochrony Środowiska UM w Pruszkowie w 1998 roku systemu segregacji odpadów. Działania poprzedziła pilotażowa akcja segregacji workowej na terenie kilku wybranych ulic w zabudowie jednorodzinnej. Obecnie na terenie miasta jest prowadzona segregacji pojemnikowa w zabudowie wielorodzinnej i workowa w zabudowie jednorodzinnej. Zbiórce w tym systemie podlegają zarówno podstawowe surowce, takie jak tworzywa sztuczne, papier oraz szkło, jak również inne, np. odpady ogrodowe, które zbierane są również do specjalnie do tego celu przeznaczonych worków. Worki o pojemności 120 litrów mieszkańcy mogą zakupić we wskazanych miejscach w cenie 3zł/szt. Pozostałe koszty związane z realizacją usługi są ponoszone przez budżet miasta. Na terenie miasta nieodpłatnie dla mieszkańców wykonywane są usługi odbioru bezpośrednio z mieszkania odpadów gabarytowych w postaci starych mebli. Oddzielnie zbierane są także zużyte opony. System segregacji obejmuje również wyodrębnianie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach „ruchomych"). Zbiórce podlegają też przeterminowane leki oraz baterie. W mieście wdrożono ponadto plan usuwania azbestu zakładający dofinansowanie zdjęcia i utylizacji azbestu w wysokości 70 % poniesionych kosztów. Mieszkańcy Pruszkowa ponoszą jedynie koszty związane z usuwaniem odpadów zmieszanych - pozostała część wdrożonego systemu za wyjątkiem częściowej odpłatności za odpady ogrodowe jest finansowana z budżetu miasta. Bardzo ważną rolę we wdrażaniu segregacji odegrała edukacja ekologiczna prowadzona zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Całość zorganizowanego przez miasto systemu polega przede wszystkim na kierowaniu zarówno odpadów zmieszanych, jak i segregowanych, do powstałej w 2005 r. sortowni znajdującej się na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. (możliwość przerobu 50 tys. ton odpadów w skali roku) i mobilnej kompostowni do produkcji kompostu z zebranych odpadów ogrodowych. Na terenie Pruszkowa znajduje się też składowisko odpadów komunalnych, które aktualnie jest w fazie rekultywacji.

Efektem podjętych działań jest ograniczenie masy odpadów trafiających na składowisko, oszczędność energii i surowca oraz ponad 10-procentowy odzysk zbieranych u źródła. Rozwiązanie z Pruszkowa zdobyło m.in. I miejsce w kategorii Srebrna Puszka w 2001 r., wyróżnienie w kategorii Szklana Statuetka i w kategorii tworzyw sztucznych w 2002 r., Puchar Recyklingu 2003 r., wyróżnienie w kategorii „Zielony Kontakt" oraz II miejsce w konkursie dla młodzieży szkolnej AURAEKO „Dobre Rady na Elektroodpady".

Koszty związane z realizacją całego przedsięwzięcia to ok. 700 000 zł rocznie.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2010-11-02

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Pruszków
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-800 Pruszków
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Pruszkowie (Wydział Ochrony Środowiska)
Ulica:  ul. Kraszewskiego 14/16
Wirtyna internetowa:  www.pruszkow.pl
Adres e@mail:  prezydent@miasto.pruszkow.pl
Liczba mieszkańców:  54.817
Osoby kontaktowe:  Aneta Kozłowska
 Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
 tel. (22) 758-62-43

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych