Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.662
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z większych problemów samorządów lokalnych jest prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, w szczególności wdrożenie powszechnej segregacji odpadów. Obowiązujące w Polsce prawo problemem zorganizowania i prowadzenia segregacji odpadów wśród mieszkańców obarcza przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne zmieszane. Tymczasem firmy te nie są zainteresowanie takim działaniem. Taniej i łatwiej jest wywieźć wszystkie śmieci na wysypisko. Celem wdrożenia praktyki było stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami (segregacja u źródła), aby ich segregacja była atrakcyjna i opłacalna dla mieszkańców, a jednocześnie nie wymagała wysokich nakładów finansowych gminy, ani nie obciążała nadmiernie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. W 2002 roku na terenie gminy Morawica odpady segregowało 40 gospodarstw domowych. Obecnie tych gospodarstw jest blisko 600. Gmina szacuje, że w roku 2008 r. ich liczba wzrośnie do 1000.  Unikalnością tego rozwiązania jest możliwość jego powszechnego wdrożenia w każdym zakątku naszego kraju, bez względu na lokalne uwarunkowania i bez konieczności zmian obecnego systemu prawnego państwa.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-08-19
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Morawica
Powiat:  Kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-026 Morawica
Jednostka wdrażająca:  Gmina Morawica
Ulica:  ul. Kielecka 38
Telefon:  41 3114691
Fax:  41 3114690
Wirtyna internetowa:  www.morawica.pl
Liczba mieszkańców:  13.526
Osoby kontaktowe:  Marcin Dziewięcki
 Kierownik Rreferatu Kultury Sportu i Promocji Gminy
 tel. 41 3114691
 e@mail: m.dziewiecki@morawica.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych