Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.347
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przedstawiana dobra praktyka wskazuje na skuteczne sposoby uwieńczonego sukcesem wdrażania systemu gospodarki odpadami w skali całej gminy. Jest to zagadnienie – a nieraz i wielkie wyzwanie - przed którym stoi każdy samorząd szczebla lokalnego. Z tego względu warto jest zwrócić uwagę na przykład Gminy Popielów, która w relatywnie krótkim czasie (począwszy od 1 stycznia 2005 roku) zdołała skutecznie objąć systemem selektywnej zbiórki odpadów ponad 90% nieruchomości. Dodać należy, że odbyło się to przy symbolicznych nakładach z budżetu gminy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-09-08
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Popielów
Powiat:  opolski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  46-090 Popielów
Jednostka wdrażająca:  Urzad Gminy
Ulica:  ul. Opolska 13
Telefon:  77 4275822
Wirtyna internetowa:  www.popielow.pl
Adres e@mail:  ug@popielow.pl
Liczba mieszkańców:  8.323
Osoby kontaktowe:  Marieta Kupka
 Zastępca Wójta
 tel. 77 4275822
 e@mail: zastepca.wojta@popielow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych