Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.210
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Azbest - produkt non grata

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Znaczne ilości wyrobów azbestowych - mogących w określonych wypadkach stanowić znaczące zagrożenie dla zdrowia - ciągle pozostaje wśród nas. Rządowy program przewiduje ich usunięcie do końca 2032 roku. Taki horyzont czasowy zazwyczaj nie sprzyja podejmowaniu konkretnych działań - nawet jeśli potencjalnie miałyby one bardzo istotne znaczenie. Na tym większą uwagę zasługują zatem przykłady jednostek samorządu, które wzięły sprawę w swoje ręce.

Powiat Poznański stworzył i z sukcesem wdrożył system dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w oparciu o partnerstwo funduszy celowych, jednostek samorządowych i zainteresowanych mieszkańców. Pozwoli to mu - przy założeniu utrzymania systemu w niezmienionym kształcie - na usunięcie całości azbestu ze swojego terenu do roku 2015.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-09-09

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  60-509 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Jackowskiego 18
Liczba mieszkańców:  293.397
Osoby kontaktowe:  Dorota Kuklińska
 tel. (61) 841-06-93
 e@mail: dorota.kuklinska@powiat.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych