Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.711
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Dostosowanie jakości wody pitnej do wymagań norm Unii Europejskiej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Bezpośrednim celem projektu jest dostosowanie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań norm Unii Europejskiej (Dyrektywa Komisji Europejskiej 98/83/EC). Pośrednim - zintegrowanie systemu wodociągowego z  całym systemem zarządzania miastem. Pozwoliły na to kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają m.in. sprawne pozyskiwanie informacji o otoczeniu (identyfikacja potrzeb odbiorców) oraz monitoring działań.

     Jednostką wdrażającą projekt jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK) w Elblągu. Uzyskanie odpowiedniej jakości wody u odbiorcy wymagało podjęcia szeregu działań dotyczących całego systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Przyjęto założenie, że usuwane będą przyczyny złej jakości wody dostarczanej do wodociągów, jak i skutki wtłaczania do sieci przez dziesiątki lat nieodpowiedniej wody. Dlatego wśród podjętych działań jest modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Malborska, czyszczenie rurociągów z nagromadzonych osadów, a także wprowadzenie centralnego zarządzania całym układem wodociągowym (telemetria, sterowanie). Projekt prowadzi do optymalizacji systemu dystrybucji wody. Poprawa jakości wody i wprowadzenie automatyki obniża awaryjność sieci i urządzeń sieciowych oraz straty wody.

     Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy południowych i centralnych dzielnic miasta, którzy stanowią ok. 43% ogółu mieszkańców (54000 osób), otrzymają wodę pitną o bardzo dobrych parametrach jakościowych.  Poprawa jakości wody pozwoliła na większe wykorzystanie potencjału produkcyjnego obiektu SUW, radykalne zmniejszenie zakupu wody od dostawcy zewnętrznego; wpłynęła pośrednio na lepszą ocenę przedsiębiorstwa i władz lokalnych. Koszt całego projektu to ok. 10 mln. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-11-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Elbląg
Powiat:  Miasto na prawach powiatu Elbląg
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-300 Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Spółka z o.o.
Ulica:  ul. Rawska 2-4
Wirtyna internetowa:  www.umelblag.pl
 www.epwik.com.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Andrzej Kurkiewicz
 Zastępca dyrektora ds. technicznych EPWiK
 tel. 0 55 23071200
 e@mail: andrzej@epwik.com.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych