Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.818
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Bydgoski Węzeł Wodny - program rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych przywracających rzekę miastu i mieszkańcom

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Znaczna część terenów nadrzecznych w obrębie polskich miast jest zdewastowana, ślady minionych czasów świetności zachowując na starych fotografiach i we wspomnieniach mieszkańców. Podobnie rzecz się ma z transportem wodnym, niemal zniszczonym poprzez zaniechania inwestycyjne w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku. Mimo rosnącej świadomości społecznej, dostrzegającej zaniedbania i pilną potrzebę podjęcia konkretnych inicjatyw, próby zagospodarowania przestrzeni nadrzecznych i przywrócenia im dawnej roli należą jak dotąd do rzadkości. Jeśli zaś nawet są podejmowane, przy wsparciu środowisk naukowych, liderów samorządowych i mieszkańców, prowadzone są zwykle bez spójnej koncepcji. Wprawdzie wzorem miast Europy Zachodniej polskie samorządy coraz bardziej interesują się obecnością rzek w swoich granicach, już nie tylko przy okazji zagrożeń i katastrof powodziowych, ale niezbędne inwestycje w tym zakresie ciągle czekają na lepsze czasy.

     Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się Bydgoszcz. Od ponad 10 lat miasto prowadzi spójną politykę przywracania miastu i mieszkańcom rzeki Brdy. Dobry klimat dla tej inicjatywy zaowocował powstaniem w 2006 roku w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstaniem ważnego, interdyscyplinarnego dokumentu. „Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego” postawił sobie za cel przywrócenie Bydgoszczy kluczowej roli na szlaku wodnym Berlin – Kaliningrad. W plan strategiczny wpisano przywrócenie nadrzecznej tożsamości miasta oraz wykreowanie nowej przestrzeni miejskiej nad Brdą. Przewidywano aktywizację lokalnej przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie usług turystycznych, rekreacyjnych i transportowych, wpływając zarazem na ochronę potencjału przyrodniczego i kulturowego miasta, a także jego wszechstronny rozwój.

     W oparciu o „Program Rewitalizacji i Rozwoju …” przystąpiono do realizacji projektów:  „Reuris” i „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży”. Najważniejszym sukcesem miasta jest fakt, iż plan strategiczny rozwoju miasta nie zaległ w archiwach. Nie tylko sformułowano cele i zadania, zakończono prace projektowe i koncepcyjne, ale praktycznie zakończono inwestycję pilotażową nad Brdą. Po rzece kursuje tramwaj wodny, oddano do użytku przystań żeglarską „Gwiazda”, sporządzono dokumentację przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu rewitalizacji bulwarów i nabrzeży. Przed miastem jeszcze sporo pracy, ale Bydgoszcz pokazała, że można strategie instytucjonalne realizować w praktyce, sukcesywnie przywracając mieszkańcom historyczną tożsamość miasta nad Brdą.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-01-13
Data aktualizacji:  2012-08-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bydgoszcz
Powiat:  Bydgoszcz
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  85-130 Bydgoszcz
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ulica:  ul. Jezuicka 4a
Telefon:  52 58 58 394
 52 58 58 654
Wirtyna internetowa:  www.bydgoszcz.pl
Liczba mieszkańców:  356.177
Osoby kontaktowe:  Grzegorz Boroń
 Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
 tel. 52 58 58 394

 Bogna Rybacka
 Project Manager Programu REURIS
 tel. 52 58 58 654
 e@mail: bogna.rybacka@um.bydgoszcz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich