Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.791
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Efektywne zagospodarowanie terenów nadrzecznych w obrębie aglomeracji miejskiej na przykładzie rewitalizacji doliny rzeki Ślepiotki w Katowicach

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Rzeka w polskich miastach postrzegana jest często jako problem. Wymaga budowy przepraw, bywa przyczyną podtopień, a nawet powodzi. Tereny nadrzeczne to zwykle najbardziej zdegradowane tereny w mieście. Inaczej te zagadnienia traktowane są na zachodzie Europy. Tam rzeka jest atutem miast i źródłem potencjalnych korzyści. Stanowi zazwyczaj kluczową strefę otwartej przestrzeni o walorach przyrodniczo – krajobrazowych, stanowiąc przestrzeń rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców. Katowice postanowiły skorzystać z europejskich doświadczeń i odtworzyć fragment korytarza doliny rzecznej niewielkiej miejskiej rzeczki Ślepiotki. Rzeka ta płynie przez obszar silnie zurbanizowany. Celem zrealizowanej inwestycji było zwiększenie atrakcyjności terenów nadbrzeżnych, poprawienie jego walorów estetycznych, przywrócenie go mieszkańcom jako terenu rekreacyjnego. Działania połączo z elementami edukacji ekologicznej. Mieszkańcy uzyskali możliwość swobodnego przemieszczania się wzdłuż doliny. W ramach inwestycji odbudowano również siedliska roślinne, poddając niektóre z nich ochronie.

     Miasto realizowało inwestycję w ramach międzynarodowego projektu "Reuris". Oprócz Katowic w projekcie uczetniczyło siedmiu partnerów z pięciu miast europejskich. Liderem projektu  został Główny Instytut Górnictwa, ponadto w skład grupy weszły miasta: Bydgoszcz (przykład rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego), Pilzno, Brno (Czechy) i Stuttgart (Niemcy) oraz spółka regionalna Aufbauwerk z Lipska i Uniwersytet Lipski. Efektem realizacji projektu jest urządzenie ogólnodostępnej, bezpiecznej, a także ciągłej przestrzeni nadrzecznej w dzielnicy miasta, w której występuje niedostatek wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Przewidziano również misję edukacyjną. Dzięki realizacji przesięwzięcia nastąpił wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców dzielnicy, a także chętnie odwiedzających dolinę Ślepiotki gości. Opracowano również podręcznik dobrych praktyk rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-01-14

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Katowice
Powiat:  Katowice
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  40-098 Katowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska
Ulica:  ul. Francuska 70
Wirtyna internetowa:  www.katowice.eu
 reuris-f.gig.eu/pilot/
Liczba mieszkańców:  306.826
Osoby kontaktowe:  Sabina Denysenko
 Koordynator Regionalny Projektu
 tel. 32 757 47 16
 e@mail: sabina.denysenko@katowice.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich