Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.905
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Wprowadzenie na terenie Gminy Baranów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka zaprezentowana przez Gminę Baranów dotyczy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzenie tego systemu związane jest z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które tp przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2013 roku. Gmina Baranów, nie czekając na ustawowy termin, już od 1 stycznia 2012 roku stworzyła nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi.

Specyfika zaprezentowanej praktyki polega na zorganizowaniu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości przez Gminę. Odpowiednią uchwałą Rady Gminy Baranów, nałożono na nich stałą opłatę za wywóz odpadów.

Wprowadzenie nowego systemu wyeliminowało przypadki porzucania śmieci
w niedozwolonych miejscach np. rowach, lasach, co w znaczny sposób zlikwidowało problem tzw. dzikich wysypisk śmieci. Nałożenie na wszystkich mieszkańców opłaty za wywóz odpadów komunalnych spowodowało bezsensowym i nieracjonalnym, zwłaszcza pod względem ekonomicznym, usuwanie odpadów komunalnych w miejsca niedozwolone.

Z punktu widzenia gminy, wprowadzenie nowego systemu nie pociągnęło za sobą dodatkowych kosztów jego wdrożenia. Odbiór śmieci z posesji powierzono wyłonionej
w drodze przetargu firmie zewnętrznej.

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodne jest
z przyjętymi założeniami rozwoju gminy. Proces ten stanowi część wprowadzanego
w Urzędzie Gminy Baranów Systemu Zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31
Data aktualizacji:  2013-01-30

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Baranów
Powiat:  puławski
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  24-105 Baranów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Rynek 14
Wirtyna internetowa:  www.gminabaranow.pl
Liczba mieszkańców:  4.160
Osoby kontaktowe:  Robert Litwinek
 tel. 81 8834027
 e@mail: gmina@gminabaranow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich