Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.591.379
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami komunalnymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


 

Przedmiotem wdrożonego rozwiązania jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz
z infrastrukturą techniczną. Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach realizacji projektu dofinasowanego w ramach programu RPO Woj. Śl. na lata 2007-2013 (priorytet V „Środowisko", Działanie 5.2. „ Gospodarka odpadami"). Projekt był realizowany wspólnie z Gminą Siewierz
i Sławków i  nosił nazwę: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza Siewierz i Sławków". Każda Gmina wdrażała elementy projektu na swoim terenie. Zgłaszane
w ocenianym  wniosku rozwiązanie wdrożone na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza obejmuje: zakup 10500 szt. stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów, zakup 693 pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury, budowa trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, dystrybucja materiałów informacyjno - promocyjnych. Korzyści wdrożonego rozwiązania to: objęcie systemem selektywnej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych oraz niebezpiecznych, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dąbrowa Górnicza
Powiat:  dąbrowski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-300 Dąbrowa Górnicza
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Graniczna 21
Wirtyna internetowa:  www.dabrowa-gornicza.pl
Liczba mieszkańców:  122.624
Osoby kontaktowe:  Roman Zalas
 tel. 32 295 68 63
 e@mail: wgk@dabrowa-gornicza.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich