Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.504
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Zarządzanie infrastrukturą techniczną w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - stworzenie, kompleksowe uzbrojenie terenu (ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodnokanalizacyjnej) i udostępnienie inwestorom

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zrealizowane przedsięwzięcie obejmowało kompleksowe uzbrojenie terenu: wybudowanie wodociągu komunalnego i kolektora sanitarnego od oczyszczalni ścieków w Przasnyszu do terenów inwestycyjnych Przasnyskie j Strefy Gospodarczej, a także sieci energetycznych, teleinformatycznych oraz dróg wewnętrznych z dojazdem do drogi głównej.

Dzięki działaniom podjętym przez władze powiatowe możliwe było pozyskanie wykorzystywanego wcześniej w niewielkim stopniu terenu lotniska. Na realizację zadania powiat pozyskał także środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wykorzystanie wolnych zasobów terenów inwestycyjnych pozwoliło zaktywizować lokalny rynek pracy i zwiększyć mobilność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji podnieść potencjał gospodarczy powiatu. Realizacja projektu spowodowała także wyraźne zwiększenie sektora MSP w powiecie, powstanie wielu nowych miejsc pracy, unowocześnienie gospodarki powiatu oraz zwiększenie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.

Realizacja projektu zwiększyła atrakcyjność inwestycyjną Północnego Mazowsza, w tym Powiatu Przasnyskiego, poprzez udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, zwiększenie aktywizacji zawodowej mieszkańców, likwidację barier w dostępności do innowacyjnych technologii. W rezultacie umożliwiła włączenie powiatu do przestrzeni gospodarczej województwa i kraju.

Powiat Przasnyski, jako jedyny Powiat w Polsce zrealizował projekt adaptacji wykupionych od Skarbu Państwa gruntów i ich kompleksowym uzbrojeniu oraz zarządzaniu nimi w oparciu o zewnętrzne środki finansowe. Przygotowano i przeprowadzono przez wszystkie etapy weryfikacji wniosek aplikacyjny o środki z UE, przygotowano dokumentację techniczną uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje oraz przeprowadzono inwestycję. W konsekwencji realizacji projektu uzyskano w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, gotowe do zasiedlania przez inwestorów od zaraz.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Przasnysz
Powiat:  przasnyski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  06-300 Przasnysz
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Ulica:  Św. St. Kostki 5
Liczba mieszkańców:  52.252
Osoby kontaktowe:  Sławomir Czaplicki
 tel. 29 7522270
 e@mail: promocja@powiatprzasnysz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich