Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.963
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Alternatywne formy sanitacji gminy na terenach o rozproszonej zabudowie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Gmina Sokoły położona jest na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej i  jak wiele podobnych gmin wiejskich w Polsce charakteryzuje się znacznym obszarem o zabudowie rozproszonej. Takie warunki utrudniają samorządom gminnym kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej za pomocą zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Obecnie gmina Sokoły dysponuje zbiorczą kanalizacją sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków  użytkowana przez 21% gospodarstw domowych. Pierwotna koncepcja sanitacji obejmowała skanalizowanie całej gminy Sokoły, a łączny koszt nakładów inwestycyjnych w cenach roku 2001 szacowany był na 29 mln zł. Ograniczone możliwości budżetu gminy, prognozowana niska efektywność inwestycji i wysokie koszty późniejszej eksploatacji skłoniły władze gminy do poszukiwań alternatywnych rozwiązań gospodarki ściekowej na terenach o rozproszonej zabudowie. Na podstawie własnych poszukiwań i kontaktów zagranicznych powstała w Urzędzie Gminy koncepcja wdrożenia na terenie gminy indywidualnych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków. Do końca 2008 roku wybudowano 84 przydomowe oczyszczalnie ścieków a do końca 2013 planuje się zrealizować 200 tego typu inwestycji na posesjach gospodarstw domowych. Z doświadczeń w zakresie realizacji budowy naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków korzystało wiele gmin nie  tylko z woj. podlaskiego. Wyniki przeprowadzonych badań efektywności ekologicznej oczyszczania na terenie gminy Sokoły oraz gmin, które na przykładzie gminy Sokoły również realizowały u siebie podobne instalacje potwierdziły, że budowa naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków jest skutecznym, dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem gospodarki ściekowej na terenach wiejskich
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-28
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Sokoły
Powiat:  Wysokomazowiecki
Województwo:  podlaskie
Kod pocztowy i Poczta:  18-218 Sokoły
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  ul. Rynek Mickiewicza 10
Telefon:  86 4763010
Fax:  086 4763012
Wirtyna internetowa:  www.sokoly.podlaskie.pl
Adres e@mail:  ugsokoly@poczta.onet.pl
Liczba mieszkańców:  6.093
Osoby kontaktowe:  Józef Zajkowski
 Wójt Gminy
 tel. 86 4763010
 e@mail: ugsokoly@poczta.onet.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych