Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.894
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Określenie roli Powiatowego Urzędu Pracy jako pośrednika w zatrudnieniu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zaprezentowana Dobra praktyka miała na celu zawiązanie porozumienia pomiędzy uczestnikami regionalnego rynku pracy, a co za tym idzie stworzenie warunków do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz złagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowywania się do wymogów rynku pracy. W celu realizacji powyższego projektu sześć powiatów: kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski, a w zasadzie ich Powiatowe Urzędy Pracy, zawiązały partnerstwo. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku pełnił rolę lidera partnerstwa. Podjęte działania miały charakter badawczy – celem było zdiagnozowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, zbadanie tego rynku poprzez przeprowadzenie ankiet, i na tej podstawie opracowanie zbiorczej Strategii Zatrudnienia na lata 2006 – 2008 obejmującej obszar wszystkich powiatów biorących udział w projekcie. W oparciu o analizę informacji udzielonych przez respondentów opracowano rekomendacje strategiczne w zakresie kierunków dalszego działania (tekst Strategii Zatrudnienia - patrz Załącznik).

Przy realizacji projektu powiaty współpracowały z Uniwersytetem Gdańskim - Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-08
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Malbork
Powiat:  malborski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-200 Malbork
Jednostka wdrażająca:  Powiatowy Urząd Pracy
Ulica:  al. Armii Krajowej 70
Telefon:  55 272 33 51
Wirtyna internetowa:   www.pup.malbork.pl
Adres e@mail:   gdma@praca.gov.pl, sekretariat@pup.malbork.pl
Liczba mieszkańców:  63.129
Osoby kontaktowe:  Iwona Frymark-Bagińska
 samodzielny specjalista ds. programów
 tel. 55 272 33 51 w. 328
 e@mail: i_frymark@pup.malbork.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych