Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.700
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
System współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Celem projektu jest umożliwienie organizacjom pozarządowym starania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej oraz z zewnętrznych źródeł finansowania. Elbląski samorząd w tym celu postanowił wprowadzić procedurę umożliwiającą zapewnienie środków finansowych na uzupełnienie wkładu własnego przez organizacje pozarządowe do projektów finansowanych spoza budżetu samorządu. Projekt jest innowacyjny, do roku 2006 żaden samorząd nie realizował takiego działania w takiej skali. Organizacje pozarządowe pozyskując środki na realizację zadań publicznych realizują działania zapisane w programach społecznych samorządu, takich jak Bezpieczny Elbląg oraz zadania określone w Strategii Rozwoju Elbląga. Pozyskując środki spoza budżetu Miasta na realizację zadań zawartych w tych dokumentach znacznie wspierają realizację zamierzonych działań. W 2006 roku wsparto 7 projektów kwotą 120 828 zł, dzięki czemu organizacje pozyskały na swoje działania 1 229 913 zł. W roku 2007 wsparto 8 projektów kwotą 94 800 zł, organizacje pozyskały na swoje działania 774 444  zł. Rok następny to wsparcie 7 projektów kwotą 64 000 zł, organizacje pozyskały na swoje działania 1 138 813 zł. W 2009 roku wsparto 4 projekty kwotą 34 749 zł, organizacje pozyskały na swoje działania 723 759 zł (stan na dzień 30 października 2009 roku).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-31
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Elbląg
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-300 Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Elblągu
Ulica:  ul. Łączności 1
Telefon:  55 239 30 00
Fax:  55 239 33 30
Wirtyna internetowa:  www.umelblag.pl
Adres e@mail:  umelblag@umelblag.pl
Liczba mieszkańców:  127.000
Osoby kontaktowe:  Maciej Pietrzak
 Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
 tel. 55 239 34 49
 e@mail: ngo@umelblag.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych