Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.933
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Pierwsza w Polsce samorządowa szkoła wyższa promotorem permanentnej edukacji mieszkańców Tych.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Nie ma wątpliwości, że dobrze funkcjonująca uczelnia wyższa pełni w swoim mieście i regionie rolę centrum naukowego, edukacyjnego i intelektualnego. Czy każde miasto może pozwolić sobie na taki luksus? Z pewnością nie. Jeśli jednak przedsięwzięcie rokuje szanse powodzenia i niezbędne warunki powodzeniu tej inicjatywy sprzyjają – efektem może być realny wzrost jakości życia w mieście. Jak to się stało, że prekursorem tej idei wśród polskich samorządów stały się trochę ponadstutysięczne Tychy? Inicjatywa założenia przez magistrat Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych wyszła od trojga mieszkańców miasta: prof. dr hab. Ewa Okoń - Horodyńskiej, prof. dr hab. Marka Szczepańskiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Matczewskiego – znanych i cenionych naukowców. Pomysł wsparły władze samorządowe, a uchwały Rady Miasta dotyczące utworzenia uczelni zapadały jednogłośnie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 1997 roku i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 107 jako uczelnia niepaństwowa. Jest pierwszą w Polsce uczelnią o municypalnym i jednocześnie niepaństwowym charakterze. Uczelnia stawia sobie za cel kształcić studenta i obywatela otwartego na uniwersalne wartości i nowe idee, poprzez wzmacnianie więzi z pracodawcami lokalnego rynku pracy oraz współuczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i regionalnej.

Uczelnia kształci dziś studentów zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na kierunkach: administracji, socjologii, zarządzania i pedagogiki. Prowadzi ponadto Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, wspierający nauczanie języków obcych Ośrodek Egzaminacyjny TELC (The European Language Certificates), Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów, Szkołę Nowoczesnego Europejczyka, a także wykłady akademickie w wielu szkołach ponadgimnazjalnych regionu. WSZiNS współpracuje stale z samorządem miasta, wykonując m.in. badania zlecane przez Urząd Miasta, a przede wszystkim uczestnicząc w życiu kulturalnym i intelektualnym lokalnej społeczności. Pozwala też zatrzymać wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową, która w podobnych miastach nie mających takiej placówki, pracuje z konieczności poza swoim miejscem zamieszkania. Gdy Unia Europejska promuje gospodarkę opartą na wiedzy, Tychy są nieźle przygotowane do permanentnego wspierania swoich mieszkańców w pomnażaniu najcenniejszego kapitału społecznego, jakim jest kapitał ludzki.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-03-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Tychy
Powiat:  na prawach powiatu Tychy
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
Ulica:  ul. Ciasna 3
Adres e@mail:  www.wszins.tychy.pl
Liczba mieszkańców:  130.000
Osoby kontaktowe:  Anna Kolny
 tel. (32) 326 51 01
 e@mail: anna.kolny@wszins.tychy.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych