Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.562
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Program miejski "Kejter też Poznaniak"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program ten ma na celu kompleksowe uregulowanie kwestii utrzymania zwierząt, w szczególności psów (po poznańsku „kejtrów") w mieście, a także poprawę czystości miejsc publicznych, czyli ograniczenie ilości zalegających psich odchodów. Dzienne psy zostawiają  po sobie na terenie miasta ok. 10 000 kg odpadów. Zalegające w mieście psie „kupy" to nie tylko widok mało estetyczny, ale także zagrożenie o charakterze chorobotwórczym i epidemiologicznym.

Ideą projektu jest z jednej strony podtrzymanie i propagowanie obowiązku nałożonego na właścicieli psów, tj. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na chodnikach, skwerach, parkach itp., z drugiej zaś stworzenie warunków do bezpiecznego wyprowadzania czworonogów („miejsca przyjazne dla psów", organizacja systemu gromadzenia i usuwania psich odchodów).

Założenia tego programu zostały wypracowane podczas spotkań specjalnego zespołu roboczego, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta Poznania, radni miasta Poznania, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej. Członkowie zespołu nie tylko proponują kierunki podejmowanych działań, ale również uczestniczą w ich realizacji. Wdrożenie rozwiązań wymagało zmiany aktu prawa miejscowego - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i uchwały ws. regulaminów parkowych. Zbudowano infrastrukturę dla psów - psie toalety, wybiegi i psie raje. Wprowadzono też od stycznia 2009 r. czipowanie psów. Wszystkim działaniom towarzyszą akcje promocyjne, które obejmują: spotkania z mieszkańcami, ankiety, utworzenie strony internetowej (http://www.kejter.pl/), kolorowanki dla najmłodszych, nalepki, broszury informacyjne, elementarz właściciela psa, ogłoszenie konkursu na najbardziej zanieczyszczone „fyrtle", gdzie przeprowadzono prace porządkowe i objęto wytypowanych 85 ulic i 2 osiedla patrolami straży miejskiej oraz organizację „Kejtrówek", czyli imprez plenerowych dla właścicieli i miłośników psów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli poznańskich kejtrów, UM Poznania w latach 2008-2009 zakupił 3 000 000 sztuk woreczków wykonanych z folii ulegającej biodegradacji do zbierania odchodów. W ramach Akcji Bezpłatnego Czipowania Poznańskich Kejtrów elektroniczne oznakowania otrzymało ponad 33 tys. psów. Ulice w mieście są coraz czystsze i poprawia się jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Nastąpiła także zmiana świadomości osób posiadających psy dotycząca nałożonych na nich obowiązków. Wdrożenie programu kosztowało ponad 1 860 000 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-14

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Poznań
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-841 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ulica:  Plac Kolegiacki 17
Telefon:  61 878 55 41
Wirtyna internetowa:  www.poznan.pl
Adres e@mail:  gkm@um.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  575.000
Osoby kontaktowe:  Józef Rapior
 Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami
 tel. 61 878 42 58
 e@mail: jozef_rapior@um.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych