Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.917
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Sąd obywatelski w Poznaniu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Promowana przez UNESCO koncepcja dobrego rządzenia opiera się na wymogu partycypacji wszystkich zainteresowanych w procedurze podejmowania rozstrzygnięć. Jednym z najprostszych narzędzi tworzących pole do partycypacyjnego udziału są różne formy konsultacji. Jedną z nich, mało jeszcze znaną w naszym kraju, jest tzw. sąd obywatelski.

Pierwsze przykłady sądów obywatelskich pochodzą jeszcze z lat 90. XX wieku. Z nowszych przykładów podaje się poradnik opracowany przez The Jefferson Center w roku 2004, a mający na celu rozpropagowanie tej metody w Stanach Zjednoczonych. Dalsze przykłady zastosowań pochodzą z Francji (pionierska rola departamentu Meurthe-et-Moselle w 2006 roku), czy Austrii. Istota metody polega na poddaniu danego budzącego społeczne kontrowersje problemu pod osąd grupy (zazwyczaj od 12 do 16) bezstronnych obywateli, nie mających - co do zasady - eksperckiej wiedzy na dany temat. W toku obrad sądu „ławnikom" zostają przedstawione materiały dotyczące spornej kwestii i potencjalnych metod jej rozwiązania. Wysłuchują następnie stanowisk i argumentów poszczególnych stron; mają również prawo zadawać pytania. Procedurę sądu obywatelskiego kończy wydanie werdyktu, o charakterze opiniodawczym. Wiążąca decyzja pozostaje w rękach organu władzy publicznej, co różni tą metodę od zyskującego coraz większą popularność arbitrażu.

W grudniu 2010 roku Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, zastosował technikę sądu obywatelskiego do znalezienia optymalnego rozwiązania istniejącego problemu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-03-02

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Poznań
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  61-841 Poznań
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Poznania, Biuro Kształtowania Relacji Społecznych
Ulica:  Plac Kolegiacki 17
Wirtyna internetowa:  www.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  551.627
Osoby kontaktowe:  Anna Szpytko
 Rzecznik Prasowy Prezydenta Poznania, Zastępca Dyrektora Biura Kształtowania Relacji Społecznych
 tel. 694463936

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich