Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.814
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Budowa społeczeństwa obywatelskiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przedmiotem działalności Gminy Morawica jest budowanie przez samorząd społeczeństwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy gminy zrzeszeni w organizacje pozarządowe oraz inne formacje stanowią o kierunkach działania samorządu na rzecz lokalnej społeczności. We wszystkich dziedzinach życia publicznego prowadzona jest polityka rozwoju lokalnego połączonego z aktywnym uczestnictwem obywateli gminy poprzez m.in. zlecanie realizacji bądź wspólną realizacje zadań publicznych oraz aktywne uczestnictwo w programach ukierunkowanych w stronę tworzenia demokracji lokalnej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-25

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Morawica
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-026 Morawica
Ulica:  ul. Kielecka 38
Telefon:  41 3114692
Fax:  41 3114690
Wirtyna internetowa:  www.morawica.pl
Liczba mieszkańców:  0

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich