Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.803
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Partycypacyjne fundusze osiedlowe i sołeckie przykładem efektywnej współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


W podkrakowskiej gminie Krzeszowice samorząd lokalny od wielu lat dzieli się z mieszkańcami odpowiedzialnością za to, co wspólne. Od roku 1995, kiedy w Krzeszowicach wprowadzono  faktycznie „fundusze sołeckie”, mieszkańcy sami mogą zdecydować, na co przeznaczyć część środków z budżetu gminy. Sam pomysł wyprzedził o czternaście lat regulacje ustawowe.  Dopiero w 2009 roku sejm uchwalił Ustawę o funduszach sołeckich. Wprowadzone przepisy okazały się jednak dla Krzeszowic zbyt mało elastyczne. Po roku funkcjonowania funduszu sołeckiego w rozumieniu ustawy gmina powróciła do stosowanych wcześniej, sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Krzeszowickie „fundusze sołeckie” dzielą się na drogowe i kieszonkowe. System ich wyodrębniania i podziału opracowano w roku 2005.  Fundusze drogowe dotyczą inwestycji w tzw. pasie drogowym. Pieniędzy tych nie można przenieść na inny fundusz. Z kolei pozostałe wydatki to tzw. fundusze kieszonkowe, których środki można przenieść na fundusz drogowy. Decyzje o przeznaczeniu środków będących w dyspozycji wsi lub osiedla podejmują sami mieszkańcy na odbywających się zebraniach wiejskich lub osiedlowych. Decyzje te są dla władz gminy wiążące. Środki wydzielane do dyspozycji mieszkańców stale rosną. Ich wyraźny wzrost nastąpił w latach 2006 – 2013 z ok. 630 tys. zł do 1 mln 625 tys. zł. Zwiększa się zarazem wpływ mieszkańców na decyzje finansowe samorządu Krzeszowic, którzy mają możliwość realizacji własnych, samodzielnie projektowanych inicjatyw.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Krzeszowice
Powiat:  krakowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-065 Krzeszowice
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Ogrodowa 1
Wirtyna internetowa:  www.krzeszowice.pl
Liczba mieszkańców:  31.500
Osoby kontaktowe:  Jan Bereza
 sekretarz gminy
 tel. 12 252 08 00
 e@mail: sekretarz@um.krzeszowice.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich