Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.974
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Serwis informacji samorządowych dla mediów lokalnych na przykładzie Gminy Jabłonna

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z warunków budowy społeczeństwa obywatelskiego jest skuteczna informacja o działalności administracji – zwłaszcza na szczeblu samorządowym. Nieocenioną rolę odgrywają nowoczesne kanały informacyjne z internetem na czele, jednakże nie można pomijać bardziej tradycyjnych kanałów takich jak chociażby prasa lokalna. O ile w przypadku większych jednostek za kontakty z dziennikarzami może odpowiadać rzecznik prasowy, to mniejsze urzędy muszą znaleźć sposób na przekazywanie rzetelnej wiedzy o swoim działaniu. Narzędziem służącym do tego celu może być cotygodniowe sprawozdanie z działalności Gminy przesyłana regularnie zainteresowanym mediom lokalnym. Praktyka została wdrożona w kadencji 2002-2006 w Gminie Jabłonna, gdzie pozwoliła na ukształtowanie partnerskich relacji pomiędzy urzędem a lokalnymi mediami. Została replikowana w kilku sąsiednich jednostkach, m.in. w sposób nieformalny w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Z tego względu jako osoba kontaktowa jest wskazana osoba z tego ostatniego urzędu, uczestnicząca w poprzedniej kadencji we wdrażaniu praktyki w Urzędzie Gminy Jabłonna.

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Jabłonna
Powiat:  legionowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-110 Jabłonna
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Modlińska 152
Telefon:  22 7677300
 22 7677324
Wirtyna internetowa:  www.jablonna.pl
Adres e@mail:  urzad@jablonna.pl
Liczba mieszkańców:  14.331
Osoby kontaktowe:  Michał Smoliński
 pracownik Referatu Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie
 tel. 22 7677300
 e@mail: promocja@powiat-legionowski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych