Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.905
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Projekty transgraniczne realizowane przez powiat Ełcki

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Powiat Ełcki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat jest jednym z obszarów położonych najbliżej polskiej granicy wschodniej. Takie położenie sprzyja nawiązywaniu współpracy z partnerami z Rosji, Litwy, Białorusi czy Ukrainy, oraz realizowaniu wspólnych projektów głównie z zakresu oświaty, kultury i ekologii.

Dzięki funkcjonowaniu w strukturach starostwa powiatowego komórki odpowiedzialnej za promocję i rozwój (wydział, tworzenie zespołów zadaniowych), powiatowi udało się uzyskać wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację wszystkich wymienionych poniżej przedsięwzięć.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-08

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  StarostwoPowiatowe
Ulica:  Piłsudskiego 4
Wirtyna internetowa:  www.powiat.elk.pl
Liczba mieszkańców:  86.000
Osoby kontaktowe:  Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
 tel. (87) 621 83 00
 e@mail: promocja@powiat.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych