Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.653
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi we współpracy z Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network oraz Innovative Workforce Strategies zrealizowała projekt dla pracowników instytucji rynku pt. „Partnerstwo  i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” w ramach SPO RZL Dz.1.1. Schemat b. Był on realizowany w czterech województwach: podlaskim, mazowieckim, dolnośląskim i łódzkim od 1 marca 2006  roku do 29 lutego 2008 roku. Celem projektu było rozwinięcie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy poprzez: akcje promocyjne, szkolenia i warsztaty adresowane do różnych środowisk, sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy, a także wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy w obszarze zakładania i realizowania partnerstwa lokalnego poprzez wyposażenie w nowe kwalifikacje pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji dialogu społecznego.  Głównym celem wdrażanego Modelu Partnerstwa Lokalnego jest zbudowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, wojewódzkimi, lokalnymi, przedsiębiorcami, samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami na rzecz ożywienia gospodarczego oraz aktywizacji rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy. W ramach Projektu objęto wsparciem 111 publicznych instytucji rynku pracy oraz  256 niepublicznych instytucji rynku pracy. W czasie  projektu zrekrutowano  1240 beneficjentów ostatecznych,  854 osoby uzyskały Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Łódź
Powiat:  łódzki
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  90-113 Łódź
Ulica:  ul. Sienkiewicza 9
Telefon:  042 664 66 01
Fax:  042 636 55 32
Liczba mieszkańców:  753.192
Osoby kontaktowe:  Jadwiga Olszowska – Urban
 e@mail: jadziaou@partners.net.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych