Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.859
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt  Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie miał na celu zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu łódzkiego poprzez zaangażowanie większości władz samorządowych w województwie, przedstawicieli lokalnych ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli szkół wyższych jak również regionalnego świata biznesu do realizacji polityki rozwojowej zmierzającej w kierunku gospodarki lokalnej opartej na wiedzy.  W ramach projektu opracowano i wdrożono strategię utworzenia i rozwoju klastra w Łodzi w oparciu o potencjał innowacyjny regionu. W  strukturach Urzędu Miasta uruchomiono Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, odpowiedzialne za profesjonalną obsługę inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w mieście oraz powołano Radę Koordynacyjną ds. Innowacyjności. Zrealizowany został systemu doradztwa i szkoleń, który był poprzedzony badaniami przeprowadzonymi wśród przedsiębiorców. Ponadto zorganizowano Konferencję Regionalną „Nauka dla Gospodarki” oraz konferencję „Klaster jako innowacyjne narzędzie zarządzania miastem”.  Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Całkowity budżet projektu wynosił 3 913 500 zł, w tym  EFS - 1 837 665 zł,  Ministerstwo Gospodarki i Pracy – 978 375 zł, Miasto Łódź -  1 097 460 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Łódź
Powiat:  łódzki
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  90-926 Łódź
Ulica:  Piotrkowska 104
Telefon:  (42) 638-40-00
Fax:  (42) 638-40-04
Wirtyna internetowa:  www.uml.lodz.pl
Adres e@mail:  uml@uml.lodz.pl
Liczba mieszkańców:  753.192
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Chudzik
 e@mail: agnieszka.chudzik@uml.lodz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych