Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.936
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


"Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy" to projektu szkoleniowy realizowany w ramach  ZPORR, priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i wzrost umiejętności kadr administracji publicznej. Projekt  realizowano od lutego 2005 r. do lipca 2006 r. W ramach projektu zrealizowano dwa 120-godzinne cykle szkoleniowe w stopniu podstawowym i zaawansowanym. Stopień podstawowy cyklu szkoleniowego składał się z trzech modułów: prawno-finansowego, zarządzania projektami oraz modułu szkoleń „miękkich”. Stopień zaawansowany składał się z czterech modułów: zarządzania, rozwoju lokalnego, unijnego oraz szkoleń „miękkich”.W trakcie realizacji Projektu odbyło się 360 godzin zajęć podczas 20 dwudniowych zjazdów piątkowo – sobotnich dla trzech grup. W projekcie pracowało 35 wykładowców. Szkolenie ukończyły 62 osoby.  Na zakończenie szkolenia odbyła się konferencja podsumowująca. Ukazały się dwa wydawnictwa: zbiór prac uczestników szkoleń stopnia podstawowego oraz raport podsumowujący. Całkowite wydatki  projektu to około 250 tys. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17
Data aktualizacji:  2011-03-14

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Kraków
Powiat:  krakowski
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-153 Kraków
Ulica:  Szlak 73 a
Telefon:  12 623 72 44
 12 633 51 54
Wirtyna internetowa:  www.mistia.org.pl
Adres e@mail:  miastia@mistia.org.pl
Liczba mieszkańców:  756.583
Osoby kontaktowe:  Lucyna Prawelska-Dziedzic
 koordynator wydziału kształcenia
 tel. 12 623 72 44
 e@mail: dziedzic@mistia.org.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych