Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.852
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Punkt Obsługi Interesanta w CHR "Plaza" w Rudzie Śląskiej-Wirku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Administracja XXI-wieku jest przede wszystkim usługodawcą, dlatego w Rudzie Śląskiej uruchomiono - z inicjatywy Urzędu Miasta - punkt obsługi interesantów w jednym z centrów handlowych zlokalizowanych na swoim terenie. Punkt ten działał w latacj 2008-2011 w porach identycznych jak pozostałe punkty zlokalizowane w galerii handlowej (przez cały tydzień – włącznie z niedzielą – do godz. 20.00, o godzinę krócej niż zlokalizowany w centrum supermarket) i umożliwiał osobom udającym się na zakupy jednoczesne załatwienie spraw urzędowych. W odróżnieniu od funkcjonujących już gdzieniegdzie w centrach handlowych urzędowych punktów informacyjnych, punkt w Rudzie Śląskiej miał pełną funkcjonalność – taką samą jak biuro obsługi interesantów w urzędzie.

W wyniku wdrożenia opisywanej praktyki w sposób istotny zwiększyła się dostępność do usług administracyjnych. Mogły z nich bez dodatkowego zachodu korzystać osoby przybywające do centrum handlowego w celu zrobienia zakupów – i to zarówno w godzinach późno popołudniowych i wieczornych, jak i w weekendy. Obserwowano tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę klientów – w 2009 roku w marcu wyniosła ona 565 osób, w kwietniu – 799, w maju – 749, a w czerwcu – 827 osób.

Praktyka została wdrożona praktycznie bezkosztowo. Wynika to ze zwolnienia gminy przez zarządcę z konieczności uiszczania czynszu. Opłacane są jedynie koszty eksploatacyjne.

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-30
Data aktualizacji:  2011-02-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ruda Śląska
Powiat:  Rudzki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  41-709 Ruda Śląska
Ulica:  pl. Jana Pawła II 6
Telefon:  32 244 90 00
Wirtyna internetowa:  www.ruda-sl.pl
Adres e@mail:  prezydent@ruda-sl.pl
Liczba mieszkańców:  143.930
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Pytlok
 kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
 tel. 32 248 62 81 do 89, wew. 5330
 e@mail: um_ko@ruda-sl.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych