Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.221
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Model EFQM w praktyce na przykładzie Urzędu Miasta Dzierżoniowa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przez długi czas nauka zarządzania miała niewielkie zastosowanie do administracji publicznej. Sytuacja uległa zmianie w chwili, gdy administracja – w szczególności administracja samorządowa – uznała swoją służebną rolę i w konsekwencji postawiła się w pozycji usługodawcy określonych kategorii usług (administracyjnych, technicznych, społecznych) wobec obywateli. Umożliwiło to wdrożenie w urzędach administracji rozwiązań opracowanych dla sfery biznesu – jednym z nich jest model EFQM (European Foundation for Quality Management – Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Jego istota wyraża się w stwierdzeniu, iż doskonałe rezultaty w zakresie wyników działalności, klientów, pracowników i społeczeństwa są osiągane poprzez przywództwo będące siłą napędową dla polityki i strategii, która jest realizowana poprzez pracowników, partnerstwo i zasoby oraz procesy. Model taki postanowiły wdrożyć u siebie władze dolnośląskiego Dzierżoniowa – miasta będącego liderem nowoczesnych metod zarządzania. Podjęta decyzja zaowocowała osiągnięciem niespotykanego w kraju poziomu satysfakcji z działalności administracji – poziomu 95%.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  Dzierżoniowski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-200 Dzierżoniów
Ulica:  Rynek 1
Telefon:  (74) 645-08-00
Wirtyna internetowa:  www.dzierzoniow.pl
Adres e@mail:  um@um.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:  34.263
Osoby kontaktowe:  Wanda Ostrowska
 Zastępca Burmistrza
 tel. (74) 645-08-00

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych