Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.837
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Miasto przyjazne przedsiębiorcom - jak wspierać przedsiębiorczość lokalną w małym mieście i regionie?

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Najbardziej dynamicznym i elastycznym sektorem polskiej gospodarki jest bez wątpienia sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Nawet statystyki potwierdzają, że to lokalni przedsiębiorcy najskuteczniej walczą z bezrobociem i mają znaczący wpływ na powiększanie gminnych budżetów. Zdumiewający jest więc fakt, że w zdecydowanej większości gmin MSP nie mogą liczyć na realną pomoc i wsparcie. Zazwyczaj bowiem najlepsze nawet idee kończą się na deklaracjach, hasłach i strategiach. Pomysł Dzierżoniowa, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zaproponował i wdrożył w praktyce lokalny system wspierania przedsiębiorczości, należy zaliczyć do nielicznych, pozytywnych wyjątków. Samorząd małego dolnośląskiego miasta powołał zespół wzajemnie uzupełniających się instytucji, pomagających przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału, wspieraniu nowych podmiotów w początkowym okresie działalności, poprzez outsourcing wspólnych usług, świadczonych na ich rzecz, wreszcie w kreowaniu współpracy między nimi, która wydaje się być najskuteczniejszym stymulatorem rozwoju.

Pierwszą instytucję – Dzierżoniowskie Centrum Biznesu (DCB) utworzono już w 1996 roku. Jej celem było stworzenie dogodnych warunków rozwoju dla nowo powstających oraz działających przedsiębiorstw, które stawiają na własny rozwój. DCB zapewnia miejsce na prowadzenie działalności typu biurowego i pomaga firmom przetrwać pierwszy najtrudniejszy okres funkcjonowania. W 2002 roku pomysł rozszerzono, tworząc Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości (DIP). Zlikwidowano barierę występującą wcześniej w DCB, nie ograniczając już wsparcia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – tylko do quasi biurowej. DIP szybko przyjął się w mieście, dzięki stworzeniu przyjaznego klimatu do podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, a także miejscowe mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zresztą nie tylko z Dzierżoniowa, ale i z terenu powiatu.

W marcu 2003 roku powstało w Dzierżoniowie Gminne Centrum Informacji (GCI). Okazało się niezwykle pomocne dla absolwentów i osób bezrobotnych z terenu miasta i okolic w zakresie poradnictwa zawodowego. GCI stara się informować i zarazem ukierunkowywać osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą - o możliwościach jej otwarcia, warunkach prowadzenia, a także o szansach pozyskania środków na jej rozwój. Podstawową barierą rozwoju małych przedsiębiorstw w naszym kraju jest brak kapitału. Determinuje ją nadto wyjątkowa trudność w pozyskiwaniu kredytów i innych funduszy na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych. Co więc wymyślono w Dzierżoniowie? W 2003 roku powstał Fundusz Poręczeń Kredytowych (FPK). Misją powołanej z inicjatywy Gminy Miejskiej Dzierżoniów spółki, jest zwiększenie strumienia przepływu kredytów do MSP działających w powiecie dzierżoniowskim. Istotnym celem działania FPK stało się przede wszystkim likwidowanie barier w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego. Tak zorganizowany - dzierżoniowski „system wspierania przedsiębiorczości” – uzupełnia jeszcze Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE), starając się udzielać lokalnym przedsiębiorcom aktualnych informacji o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Całość integruje działająca w mieście od 1999 roku Społeczna Rada Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa. Budowanie partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego miasta i regionu wydaje się dziś kluczem do sukcesu Dzierżoniowa i jego mieszkańców.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-03-30

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Dzierżoniów
Powiat:  Dzierżoniów
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-200 Dzierżoniów
Jednostka wdrażająca:  Wydział Rozwoju Gospodarczego UM
Ulica:  Rynek 1
Wirtyna internetowa:  www.dzierzoniow.pl
Liczba mieszkańców:  35.000
Osoby kontaktowe:  Danuta Minkina
 Naczelnik Wydziału
 tel. 74 645 08 19

 Rafał Pilśniak
 Rzecznik Prasowy
 tel. 74 645 08 18
 e@mail: rzecznik@um.dzierzoniow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych