Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.630.179
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Sieć internetowa motorem rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Gmina Dobrcz to gmin typowo rolnicza gdzie z 13.041 ha powierzchni gminy użytki rolne zajmują 10.483 ha (81% ogółu powierzchni) a grunty orne - 9.394 ha. Cześć powierzchni gminy zajmuje Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. . Ludność gminy to 10.222 mieszkańców. Terytorialnie Dobrcz podzielona jest na 21 sołectw. Na terenie gminy jest 7 szkół - w 3 szkoły podstawowe: Stronno, Strzelce Górne, Kozielec i 4 zespoły szkół łączących szkoły podstawowe i gimnazjum w miejscowościach Borowno, Dobrcz, Kotomierz, Wudzyn. Na terenie gminy działa również Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Przed wprowadzaniem rozwiązania dało się zauważyć niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców mierzoną liczbą organizacji pozarządowych i uczestnictwem w zebraniach wiejskich. Gmina charakteryzuje się niskim poziomem infrastruktury - brak kanalizacji, dobrych dróg, niski poziom przedsiębiorczość mierzonym liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, działających poza sektorem rolniczym. Jednym w poważnych problemów stojących na drodze do rozwoju przedsiębiorczości był brak sieci internetowej nie pozwalającej rozwijać przedsiębiorstw działających w oparciu o Internet. Brak sieci powodowała również, że nie możliwe było uruchomienie w szkołach programów bazujących na dostępnie do Internetu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Dobrcz
Powiat:  bydgoski
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  86-022 Dobrcz
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Dobrcz
Ulica:  ul. Długa 5
Wirtyna internetowa:  www.dobrcz.info
Liczba mieszkańców:  10.200
Osoby kontaktowe:  Marek Richter
 tel. (52) 364 80 35
 e@mail: m.richter@dobrcz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich