Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.271
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Dostęp do sieci szerokopasmowej oraz użytkowanie Internetu na obszarach wiejskich jako Instrument rozwoju regionalnego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Internet odgrywa coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym.

Celem projektu było uzyskanie drogą profesjonalnych badań i analiz, wiedzy na temat potencjalnych rozwiązań w zakresie zapewnienia w powiecie kwidzyńskim szybkiego i taniego dostępu do sieci szerokopasmowej i użytkowania Internetu w oparciu o już istniejące zasoby teleinformatyczne. Wykorzystana wiedza ma służyć do planowania konkretnych działań w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych zaplanowanych na lata 2007-2013.

Brak wiedzy na temat istniejących zasobów informatycznych oraz potrzeb społeczności lokalnych uniemożliwiał realizację przedsięwzięć związanych z informatyzacją powiatu.

Przedstawiona praktyka została zidentyfikowana w konkursie Liga Inicjatyw Powiatowych (półfinalista).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Kwidzyń
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-500 Kwidzyń
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Kościuszki 29b
Wirtyna internetowa:  www.powiatkwidzynski.pl
Liczba mieszkańców:  81.000
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Wodejko
 Dyrektor Wydziału Powiatu i Polityki Społecznej
 tel. 055 646 50 52

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych