Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.654
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Wioski tematyczne narzędziem aktywizacji małych społeczności wiejskich

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Większość strategii rozwoju gmin wiejskich wśród wyznaczanych przez siebie celów zawiera aktywizację zawodową mieszkańców wsi, zazwyczaj poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem, w szczególności w sektorze agroturystyki. Tak sformułowany cel często jednak okazuje się bardzo trudny w realizacji, a główny problem skupia się na znalezieniu argumentów, które miałyby przekonać agroturystów do przybycia właśnie do tej, a nie innej gminy. Czym bowiem miałoby różnić się gospodarstwo agroturystyczne położone w jednej gminie, od takiego gospodarstwa położonego w gminie innej?

Odpowiedź na to pytanie może dać – rozpowszechniona już na Zachodzie – idea wiosek tematycznych. Wioska tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącej idei, tematowi. Wieś dzięki temu staje się wyróżnialna i jedyna w swoim rodzaju. Wieś koncentrująca się na określonym kierunku, temacie rozwoju, w porównaniu z innymi wsiami o podobnym stanie wyjściowym, rozwija się lepiej pod względem gospodarczym i społecznym.

 

Modelowy polski przykład tworzenia wiosek tematycznych znajdujemy w województwie zachodniopomorskim, gdzie taki charakter ma obecnie pięć wsi ściśle ze sobą współpracujących. Stan ten jest pokłosiem projektu realizowanego przez lata pod egidą Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Wspomniany projekt został nagrodzony w IV edycji Ligii Inicjatyw Powiatowych.

 

Wspomniane wsie przynoszą też najlepszy dowód na skuteczność stosowanej metody – niewielką miejscowość Sierakowo Sławeńskie, do której tak de facto nie prowadzi żadna porządna droga, odwiedziło w ciągu roku 2007 około 10 tys. osób. 

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-08

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Dąbrowa, Iwięcino, Paproty, Podgórki oraz Sierakow
Powiat:  koszaliński i sławieński
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  75-415 Koszalin
Jednostka wdrażająca:  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Ulica:  pl. Polonii 1
Telefon:  94 348 15 45
Wirtyna internetowa:  www.wioskitematyczne.org.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Maria Idziak
 Prezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
 e@mail: mariaid@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych