Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.820
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Samorządowy Program Promocji Zdrowia w Powiecie Legionowskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Truizmem jest stwierdzenie, że lepiej diagnozować niż leczyć – niestety w naszym kraju borykającym się ciągle czy to z brakiem środków finansowych, czy to z nieracjonalną gospodarką finansami przeznaczonymi na sferę ochrony zdrowia prawda ta nie zawsze znajduje swoje odbicie w rzeczywistości. Na tym większą uwagę zasługują podejmowane przez samorząd projekty z tej dziedziny.

Dobrym przykładem może tutaj służyć Powiat Legionowski, który już w roku 2001 zainicjował Samorządowy Program Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych. Program ten jest nie tylko konsekwentnie realizowany do dnia dzisiejszego, ale i rozwijany – w roku 2008 Rada Powiatu Legionowskiego postanowiła poszerzyć go o profilaktykę chorób układu krążenia oraz przewlekłych chorób niezakaźnych będących konsekwencja otyłości.

Reprezentatywne dla efektów realizacji programu mogą być dane statystyczne dotyczące badań przeprowadzanych od początku funkcjonowania programu. I tak: w zakresie raka gruczołu krokowego przebadano do 2007 roku 4361 osób wykrywając 155 nowotworów, zaś w zakresie raka piersi przebadanych zostało 3936 osób wykrywając 342 stany przednowotworowe i przypadki do dalszej obserwacji oraz 37 nowotworów. Liczby te przekładają się bezpośrednio nie tylko na nierzadko uratowanie życia i zmniejszenie cierpień w wymiarze jednostkowym, lecz również w wymiarze ogólnym na uniknięcie kosztów ponoszonych na de facto skazane z góry na niepowodzenie prób leczenia nowotworu w zaawansowanej fazie inwazyjnej.

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-09
Data aktualizacji:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Legionowo
Powiat:  legionowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-120 Legionowo
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  gen. Władysława Sikorskiego 11
Wirtyna internetowa:  www.powiat-legionowski.pl;
Liczba mieszkańców:  99.390
Osoby kontaktowe:  Joanna Kajdanowicz
 tel. (22) 764-04-75
 e@mail: zdrowie@powiat-legionowski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych