Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.741
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Zasady identyfikacji i opisu procesów w urzędzie na przykładzie Urzędu Miejskiego w Śremie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zarządzanie procesowe, oparte na eksponowaniu aspektu dynamicznego charakteryzuje się eksponowaniem aspektu dynamicznego zarządzania i koncentracją uwagi na zjawiskach dynamicznych, w sektorze biznesu jest znane od dawna. W sektorze administracji publicznej w Polsce pojawiło się pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia jako element idei zarządzania przez jakość – od tego czasu wiele jednostek samorządu terytorialnego wprowadziło co najmniej elementy zarządzania procesowego. Walor opisywanej dobrej praktyki nie leży zatem w samym fakcie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania.

Wdrożenie podejścia procesowego, jako wymagające znaczącej zmiany sposobu myślenia w ramach całego urzędu – nie jest bowiem zadaniem prostym; jest tak zwłaszcza, gdy w ramach wdrożenia próbuje się objąć całość funkcjonowania danej jednostki. Prezentowana dobra praktyka dostarcza narzędzia pozwalającego na podział całego wdrożenia na etapy, co – dzięki rozłożeniu niezbędnych nakładów w czasie – umożliwia jego przeprowadzenia nawet w małych urzędach własnymi siłami bez angażowania poważniejszych środków finansowych oraz dezorganizacji pracy.Na uwagę zasługuje również zastosowanie podejścia algorytmicznego.

Praktyka została opublikowana w roku 2004 w publikacji „Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki”, będącej elementem Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-10

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Śrem
Powiat:  śremski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Plac 20 Października 1
Telefon:  (61) 283-52-25
Wirtyna internetowa:  www.srem.pl
 umiejski@srem.pl
Liczba mieszkańców:  39.919
Osoby kontaktowe:  Grażyna Kubera
 pełnomocnik ds. jakości
 tel. (61) 283-52-25 wew. 147

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych