Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.856
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Projekt został zrealizowany w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej, której celem jest stworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Rybniku. Rybnicka elektroniczna karta miejska to unikalny w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt. Karta pełni rolę e-biletu przy przejazdach komunikacją miejską, za jej pomocą można dokonać opłaty za parking, opłat miejskich i skarbowych, a także załatwić sprawę w urzędzie za pomocą Internetu.W ramach projektu został stworzony kompleksowego systemu składającego się z trzech komplementarnych składników: elektronicznej karty miejskiej, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu i Wirtualnego Biura. W przyszłości planowane jest rozwinięcie Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej o monitoring wizyjny, sieć szkieletową, monitoring techniczny, monitoring ekologiczny, monitoring „mobilny” i sieć miejską. Koszt projektu wyniósł  5 394 328,10 zł i był współfinansowany w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego). Dofinansowanie z funduszy strukturalnych wyniosło 3 934 854,53 zł. Projekt realizowany był w latach 2006-2007.
Przyczynił się do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków dostępu do Internetu, rozwój komunikacji, a przez to poprawę warunków dostępu do informacji publicznej, publicznych e-usług świadczonych drogą elektroniczną oraz gospodarki elektronicznej.  

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Rybnik
Powiat:  rybnicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-200 Rybnik
Ulica:  Chrobrego 2
Telefon:  (032) 422 30 11
Fax:  (032) 422 41 24
Wirtyna internetowa:  www.rybnik.pl
Adres e@mail:  rybnik@um.rybnik.pl
Liczba mieszkańców:  138.265
Osoby kontaktowe:  Grażyna Dudzik

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych