Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.809
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Gospodarowanie wydzielonymi częściami budżetu przez osiedla jako jednostki pomocnicze gminy (miasta)

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Zgodnie z przepisami ustrojowymi gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Tradycyjnie na terenach wiejskich są to sołectwa, na terenach miejskich – osiedla lub dzielnice. W zależności od polityki władz gminy jednostki pomocnicze mogą otrzymywać większy lub mniejszy zakres kompetencji, a w ślad za nimi – środków finansowych. Konieczne jest tu wzajemne zbilansowanie dwóch czynników – im większe środki są przekazywane do dyspozycji jednostek pomocniczych tym bardziej wzrasta aktywność społeczna, lecz jednocześnie tym mniejsze stają się możliwości realizacji przez gminę zadań o charakterze ogólno gminnym. Znalezienie właściwego w danych warunkach poziomu dofinansowania wymaga dużo rozwagi.W odniesieniu do sołectw pewne wskazania daje uchwalona relatywnie niedawno ustawa o funduszu sołeckim. W odniesieniu do jednostek pomocniczych w miastach aktualny stan prawny nie wypowiada się. Warto zatem przyjrzeć się praktyce miasta, które już od wielu lat przekazuje (co prawda relatywnie niewielkie) środki na funkcjonowanie osiedli położonych na swoim terenie – praktyce Wrocławia.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-31

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Wrocław
Powiat:  wrocławski
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  50-141 Wrocław
Ulica:  pl. Nowy Targ 1/8
Telefon:  (71) 777-70-00
Wirtyna internetowa:  www.wroclaw.pl
Adres e@mail:  kum@um.wroc.pl
Liczba mieszkańców:  632.162
Osoby kontaktowe:  Wacław Kozłowski
 Kierownik Działu Obsługi Samorządowych Jednostek Pomocniczych Miasta Wrocławia Zarządu Obsługi Jedno
 tel. (71) 777-77-58

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych