Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.715
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Miejski szlak turystyczny w Szczecinie jako narzędzie promocji miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Na terenie każdej jednostki samorządu terytorialnego znajdują się miejsca ciekawe, którymi warto się pochwalić przed przybyłymi turystami. Często jednak miejsca takie pozostają nieznane – z tej prostej przyczyny, że nie wiadomo jak do nich dotrzeć. Co prawda coraz liczniejsze są przewodniki po Polsce, jednakże w przypadku mniejszych miejscowości poprzestają one na wyliczeniu zabytków i miejsc godnych zwiedzenia, lecz bez ich usytuowania na mapie. Nie lepiej przedstawia się sytuacja w większych miastach – tam co prawda mapy są zamieszczone, lecz ze względu na swoją skalę mogą wskazywać jedynie najistotniejsze obiekty. Sytuacji nie poprawiają coraz powszechniejsze odbiorniki GPSu, gdyż wbudowane w nie mapy bardzo rzadko zawierają informacje stricte turystyczne. Dodać należy, że powyższe rozważania odnoszą się do turysty uświadomionego, takiego który przybywa z nastawieniem na obejrzenie konkretnych miejsc. Przypadkowy przybysz nie tylko nie wie, gdzie co znaleźć, lecz nawet nie wie, jakich obiektów warto jest poszukać.Sposobem na rozwiązanie problemu jest wyznaczenie – wzorem Szczecina – miejskiego szlaku turystycznego. Nie chodzi przy tym o wytyczenie go na trudno dostępnej mapie – w Szczecinie jest pokazany bezpośrednio w terenie. Przerywana czerwona linia prowadzi między poszczególnymi zabytkami, z których każdy jest oznaczony dużym kołem z numerem. Na samym obiekcie umieszczona jest tablica przybliżająca najważniejsze informacje. Cały szlak jest w postaci pętli – dzięki temu każdy, kto w jakimkolwiek miejscu wejdzie na szlak może – nawet jeśli nie ma żadnej uprzedniej wiedzy – poznać wszystkie najciekawsze miejsca.Dodać należy, że podobne szlaki mają wyznaczone w Polsce m.in. Goleniów, Trzebiatów i Kielce.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-31

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Szczecin
Powiat:  Szczecinski
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  70-456 Szczecin
Ulica:  pl. Armii Krajowej 1
Telefon:  0-800-300-300
Wirtyna internetowa:  www.szczecin.pl
Adres e@mail:  bp@um.szczecin.pl
Liczba mieszkańców:  406.941
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Borzuchowska
 Referatu ds. Turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki
 tel. (91) 4245843
 e@mail: mborzuch@um.szczecin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych