Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.627
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Miasto zrównoważonej energii - częstochowski samorząd promotorem wzorcowego lokalnego planu działań efektywności energetycznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Urząd Miasta Częstochowy we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach opracował „Lokalny plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)”. Jego przygotowanie i wdrożenie do realizacji ma w skali kraju charakter pilotażowy, mogąc przyczynić się do przygotowania niezbędnego w tym zakresie i przede wszystkim dobrego prawa: ustawy o efektywności energetycznej. Częstochowski plan ma służyć racjonalnemu kształtowaniu lokalnej polityki energetycznej w praktyce zarządczej miasta. W podjętych pracach skorzystano z doświadczeń i wsparcia w ramach projektu „SEC-BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Strategicznym celem działań jest zmniejszenie kosztów energii i obciążenia środowiska w obiektach oraz budynkach na terenie Miasta Częstochowy poprzez działania Samorządu, a także przy aktywnym udziale podmiotów funkcjonujących na terenie miasta oraz samych mieszkańców. Jest zarazem odpowiedzią na wyzwania pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Krajowego planu dotyczącego efektywności energetycznej (2007), jak i elementem budowy wizerunku Częstochowy, jako miasta zrównoważonej energii. Plan wprowadza samorząd w przestrzeń konkretnych zadań w zakresie oszczędności energii, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE. Celem jest 9% oszczędność zużycia energii w roku 2016, względem roku 2007. Lokalny Plan Działań precyzuje, jakie przedsięwzięcia organizacyjne, zarządcze, edukacyjne, informacyjne, a także bezpośrednie działania inwestycyjne należy podjąć, aby poprawić efektywność energetyczną w obiektach miejskich. Realizacja planu ma także na celu intensyfikację współpracy między Urzędem Miasta, a częstochowskimi przedsiębiorstwami: energetycznymi i transportowymi, zakładem gospodarki mieszkaniowej, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.

Plan budowano na fundamencie zrealizowanych już w Częstochowie przedsięwzięć z zakresu zarządzania energią w dużym mieście. Jako dobry przykład do replikacji. może być adresowany nie tylko do samorządów, ale również do decydentów rządowych, przygotowujących regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej w skali kraju.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-03-22

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  na prawach powiatu Częstochowa
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-217 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:  Biuro Inżyniera Miejskiego
Ulica:  ul. Śląska 11/13
Wirtyna internetowa:  www.czestochowa.pl
Liczba mieszkańców:  245.030
Osoby kontaktowe:  Bożena Herbuś
 Inżynier Miejski
 tel. 032 – 370 76 16
 e@mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych