Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.169
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Interaktywny System Zarządzania Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Internetowym Systemem Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Wiele gmin w Polsce stara się zwiększyć swoje dochody własne poprzez pozyskanie nowych inwestorów. Bardzo duże znaczenie ma posianie przez gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są bardzo ważne dla prowadzenia zrównoważonego rozwoju gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w sposób jasny i przejrzysty określają przeznaczenie terenów w danej gminie, pokazując miejsca przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową i pod różnego rodzaju usługi. Miejscowe plany tworzy się dla całych wsi lub dla kilku działek, które wymagają konkretnego przeznaczenia. Wzrost liczby inwestorów sprawia, że rośnie liczba miejscowych planów. W pewnym momencie ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sprawia kłopot w zarządzaniu nimi, jak również sprawia trudność w zakresie obsługi interesantów - tworzenie wypisów i wyrysów, wyszukiwanie odpowiednich funkcji w planie itp. Co zrobić, aby usprawnić zaistniałą sytuację? Przed takim dylematem stanęła Gmina Lesznowola.

W 2005r. gmina Lesznowola była w 98% objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, obowiązywały 32 plany (obecnie 51), rozpoczętych było 12 procedur zmiany planów (obecnie 67). To wszystko sprawiło, że Urząd Gminy Lesznowola przy współpracy pracowni informatycznej stworzył pilotażowy program -„Interaktywny System Zarządzania Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Internetowym Systemem Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego". Powyższy program poprzez stworzenie pełnej zintegrowanej cyfrowej bazy danych planistycznych dostępnej dla wielu użytkowników jest wielkim ułatwieniem w zarządzaniu miejscowymi planami. Pozwala również podnieść jakość obsługi Mieszkańców i Inwestorów w zakresie:

  • błyskawicznej informacji o ustaleniach obowiązujących planów miejscowych;
  • szybkiego przygotowania wypisów i wyrysów z planów;
  • łatwego wyszukiwania terenów o zadanej funkcji.

Mieszkańcy i Inwestorzy korzystając ze strony internetowej Urzędu mogą zapoznawać się z treścią planów miejscowych - tekstową i graficzną, wyszukiwać tereny o oczekiwanym przeznaczeniu, co znacząco ułatwia lokalizowanie nowych inwestycji.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-06

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Lesznowola
Powiat:  piaseczyński
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-506 Lesznowola
Jednostka wdrażająca:  Gmina Lesznowola
Ulica:  ul. GRN 60
Telefon:  22 7579340
Wirtyna internetowa:  www.lesznowola.waw.pl
Adres e@mail:  gmina@lesznowola.waw.pl
Liczba mieszkańców:  18.000
Osoby kontaktowe:  Radosław Dąbrowski
 Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
 e@mail: rup@lesznowola.waw.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych