Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.196
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Opracowanie Podręcznika procedur wdrażania projektu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przejście od tradycyjnej gospodarki, zakładającej ciągłość i stabilność procesów, przewidywalność i powtarzalność działań, do gospodarki nowoczesnej opartej na działaniach wyjątkowych (innowacyjnych), realizowanych w niestabilnym i zmiennym otoczeniu stanowi wyzwanie nie tylko dla organizacji biznesowych, ale również dla JST. Zmiany ostatnich lat wymusiły na nich zdolność do tworzenia doraźnych struktur operacyjnych. Złożone i dynamiczne środowisko zaczęło wymagać ogromnej elastyczności, na które odpowiedzią jest podejście nazywane za PMI „zarządzaniem projektowym".

Dla instytucji administracji publicznej, działających w wysoce usystematyzowanym i stabilnym środowisku, takie podejście było abstrakcją i taką najprawdopodobniej by pozostało, gdyby nie wpływ czynników zewnętrznych m.in. administracja publiczna, w tym samorządowa, nie działa w warunkach konkurencji. Jej „produkty" charakteryzuje przewidywalność i powtarzalność, a zarządzanie odbywa się poprzez standaryzację i racjonalizację procesów.

Wprowadzenie do administracji czynnika konkurencji w postaci ograniczonych zasobów funduszy europejskich, wraz z koniecznością wydatkowania ich w ściśle określony, rygorystyczny sposób, doprowadził do ogromnej zmiany w dotychczasowym podejściu do sposobu pracy urzędników, a tym samym sposobu wydawania środków zewnętrznych a w perspektywie także i własnych. Rutynę i improwizację zastąpić musiał projekt. Presja i szanse jakie dały fundusze europejskie, stały się katalizatorem usprawniania i unowocześniania administracji samorządowej. 

Bazując na doświadczeniach sektora publicznego kilku krajów, Komisja Europejska opracowała zbiór narzędzi do przygotowywania, wdrażania, zarządzania i ewaluacji projektów (European Commission, Manual Project Cycle Management, Brussels, 2001). Narzucone przez KE wymogi formalne wymusiły na samorządach konieczność najpierw myślenia projektowego a potem zarządzania poprzez projekty.

Jednym z wielu wyzwań jakie stanęły przed Miastem Piotrków Trybunalski, jako potencjalnym beneficjentem, była organizacja działalności projektowej. Właśnie ten aspekt zarządzania projektami najtrudniej było wdrożyć. Typowa dla administracji hierarchiczna struktura organizacyjna nie odpowiada nowym wyzwaniom. Odpowiedzią na to wyzwanie jest opracowanie Podręcznika procedur wdrażania projektu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-02-24

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Piotrków Trybunalski
Powiat:  Piotrków Trybunalski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  97-300 Piotrków Trybunalski
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  Pasaż Karola Rudowskiego 10
Telefon:  (44) 732-76-95
Wirtyna internetowa:  www.piotrkow.pl
Liczba mieszkańców:  78.149
Osoby kontaktowe:  Ewa Tymińska
 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 e@mail: e.tyminska@piotrkow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych