Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.634.203
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Praktyczna realizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji fundamentem odnowy przestrzennej, gospodarczej i społecznej miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Przez lata rozwój Żyrardowa w dużym stopniu uzależniony był od kondycji fabryki lniarskiej. W latach 1945 – 1989 fabryka rozwijała się i eksportowała swoje produkty do wielu krajów świata. Pełniła też w Żyrardowie najważniejsze funkcje społeczne. Była głównym pracodawcom i właścicielem niemal całej infrastruktury społecznej. Niestety, działalność Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego zakończyła się przewlekłym procesem upadłościowym. W mieście gwałtownie wzrosło bezrobocie, które niosło za sobą kolejne, pochodne mu, trudności społeczne.  Zaczęła się również postępująca latami degradacja przestrzeni pofabrycznych położonych dokładnie w centrum miasta. W ślad za fabryką upadało miasto, potrzebny był pomysł na przywrócenie go do życia (rewitalizację).

W 2000 r. miasto zostało członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. W 2004 roku Żyrardów jako jedyne miasto na Mazowszu, miało już gotowy i zatwierdzony program rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwił pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację 8 projektów w ramach działań rewitalizacyjnych. Projekty te obejmowały obszar miasta przylegający do zdegradowanych terenów pofabrycznych. Dodatkowo oprócz projektów unijnych, miasto realizuje na terenie objętym programem rewitalizacji inwestycje w całości finansowane z budżetu miasta lub przy udziale innych środków. Skuteczna realizacja 8 projektów z funduszy unijnych i projektów dodatkowych z budżetu miasta powoli zmieniała jego oblicze. Nadal jednak nie wiadomo było jak ożywić centrum miasta, czyli tereny pofabryczne. Znalazły się one w rękach prywatnych sprzedane przez syndyka zakładów lniarskich. Przez lata centrum miasta było niebezpieczne, zdegradowane i omijane przez mieszkańców.

Prace rewitalizacyjne realizowane w otoczeniu dawnych zakładów i budowa koniecznej infrastruktury spowodowały zainteresowanie i napływ kapitału prywatnego. Na terenach pofabrycznych powstało pierwsze centrum handlowe, remontowany jest główny budynek fabryki, gdzie buduje się lofty. Apartamenty nabywają tu znani artyści, reżyserzy i biznesmeni. To przyciąga dalszy kapitał.  Żyrardów staje się modny i odżywa. Zniszczone centrum miasta można dzisiaj uznać za jego wizytówkę. W zdegradowanym dotąd mieście powstają nowe miejsca pracy, a monumentalne obiekty dawnej fabryki są odnawiane i remontowane. Historyczny Żyrardów odżywa i rozwija się.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-02-01
Data aktualizacji:  2012-06-26

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Żyrardów
Powiat:  Żyrardów
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  96-300 Żyrardów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Plac Jana Pawła II nr 1
Telefon:  46 858 15 70
Wirtyna internetowa:  www.zyrardow.pl
Liczba mieszkańców:  41.220
Osoby kontaktowe:  Jacek Grzonkowski
 Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich
 tel. 46 858 15 70

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich