Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.838
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Współpraca samorządu powiatowego z gminami w tworzeniu dodatkowych narzędzi wsparcia rozwoju obszarów wiejskich jako przykład udanej replikacji programu regionalnego samorządu województwa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Program Odnowy Wsi w województwie opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. W jego ramach, po raz pierwszy w kraju, wdrożono metodykę budowania przez sołectwa strategii rozwoju. Pomysłodawcą programu był Ryszard Wilczyński - ówczesny Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, a obecnie Wojewoda Opolski. Istotą programu realizowanego w skali regionalnej jest pobudzenie społeczności sołeckiej i zaangażowanie jej w planowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących własnej wsi.
 
W ramach programu regionalnego poszczególne sołectwa otrzymują wsparcie ze strony gmin i województwa głównie w zakresie szkoleń, doradztwa, podróży studyjnych i wsparcia finansowego projektów. Niestety już w 2005 r. podsumowując pierwsze lata funkcjonowania programu zauważono, że największą jego bolączką jest brak wystarczających środków na udzielania bezpośredniego wsparcia finansowego konkretnych inicjatyw. Program potrzebował dopływu nowych środków i nowej inicjatywy. Pomysłodawca – Ryszard Wilczyński postanowił zachęcić do tych działań powiaty. Pozytywnie na inicjatywę odpowiedział powiat nyski. W 2005 r. wdrożono tu lokalny program „Odnowa wsi w powiecie nyskim”. Uruchamiając środki powiatu, wespół z samorządami gminnymi postanowiono wesprzeć projekty przygotowane przez sołectwa w zakresie zagospodarowania parków wiejskich, miejsc spotkań i placów zabaw. Program funkcjonuje nieprzerwanie i może być przykładem udanej współpracy różnych jednostek samorządu działających na tym samym terenie – sołectwa, gminy i powiatu. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-02-01

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Nysa
Powiat:  nyski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  48-300 Nysa
Jednostka wdrażająca:  Starostwo powiatowe
Ulica:  ul. Moniuszki 9-10
Telefon:  77 408 50 29
Wirtyna internetowa:  www.powiat.nysa.pl
Adres e@mail:  starostwo@powiat.nysa.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Czesław Biłobran
 Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
 tel. 77 408 50 29
 e@mail: starostwo@powiat.nysa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich