Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.663.805
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Baza wzorów decyzji administracyjnych w gminie Baranów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


W funkcjonowaniu każdego urzędu administracji samorządowej możemy wyróżnić działania, które mają charakter unikalny, jednostkowy oraz powtarzalny. Te pierwsze to różnego rodzaju projekty, w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, te drugie to ogromny obszar świadczenia usług administracyjnych, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych. Jest rzeczą oczywistą, że działania powtarzalne powinny być zestandaryzowane - uzyskuje się dzięki temu zarówno oszczędność czasu, jak i gwarancje właściwej jakości świadczenia usługi. Tymczasem w wielu jednostkach samorządu terytorialnego poszczególne decyzje administracyjne są zestandaryzowane jedynie o tyle, że każda kolejna decyzja jest sporządzana w oparciu o edycję poprzednio wydanej decyzji. Metoda taka jest nieefektywna i grozi popełnieniem błędów.

Dostrzegając ten problem w mazowieckiej gminie Baranów podjęto decyzję o stworzeniu bazy wzorów decyzji administracyjnych. Baza taka powstała staraniem poszczególnych pracowników merytorycznych pod kierunkiem sekretarza gminy. Poszczególne wzory zostały zweryfikowane pod względem zgodności z przepisami prawa i mają być pod tym kątem na bieżąco monitorowane. Wprowadzenie praktyki nie tylko wpłynęło na jakość wydawanych decyzji administracyjnych, lecz również ułatwia wzajemne zastępowanie pracowników.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-03-02

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Baranów
Powiat:  grodziski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  96-314 Baranów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy w Baranowie
Ulica:  ul. Armii Krajowej 87
Wirtyna internetowa:  www.gmina-baranow.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Dariusz Dąbrowski
 Sekretarz Gminy
 tel. 46 8581353
 e@mail: d.dabrowski@gmina-baranow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich