Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.819
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Informowanie o zmianach przepisów prawnych na przykładzie gminy Jabłonna

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z kluczowych warunków poprawności wydawanych decyzji administracyjnych jest ich oparcie na aktualnych przepisach prawa. W praktyce polskiej administracji jest z tym niestety bardzo różnie - w szczególności ze względu na bardzo małą stabilność prawa, które w ciągu roku potrafi się kilkakrotnie zmieniać. Oczywiście możliwe jest przyjęcie założenia, że każdy z urzędników odpowiada za bieżący monitoring przepisów - jednakże jest to rozwiązanie bardzo mało efektywne (co więcej jego efektywność spada wraz ze wzrostem wielkości urzędu). Wymaga bowiem wielokrotnego sprawdzania tych samych informacji przez wiele osób.

Aby rozwiązać ten problem mazowiecka gmina Jabłonna już w roku 2004 wprowadziła system informowania o zmianach przepisów prawnych. Bieżący monitoring uchwalanego prawa przeprowadzała jedna osoba - referent prawny, który z częstotliwością tygodniową informował poszczególne komórki organizacyjne o zmianie przepisów ich dotyczących. W przypadku zaistnienia zmian komórki organizacyjne były zobowiązane zapoznać się z ich zakresem w ciągu trzech kolejnych dni roboczych.

W ten sposób przy minimalnym zaangażowaniu zasobów ludzkich zapewniono aktualność wiedzy o stanie prawnym w skali całego urzędu.

Wg posiadanych informacji opisywana praktyka po zmianie władz gminy została niestety zarzucona.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-03-02

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Jabłonna
Powiat:  legionowski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-110 Jabłonna
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Jabłonna
Ulica:  ul. Modlińska 152
Wirtyna internetowa:  www.jablonna.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Elżbieta Radwan
 Sekretarz Gminy
 tel. 22 7677303

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich