Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.836
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP)

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opisywana praktyka jest systemem informatycznym, którego głównym celem jest usprawnienie procesów administracyjnych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Rybnika poprzez stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego i interoperacyjnego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym typu back-office (wykorzystującego technologię GIS/SIT), wraz z włączeniem do niego podległych Miastu wybranych jednostek miejskich oraz służb publicznych.

Przy podejmowaniu decyzji o realizacji tego wdrożenia Urząd Miasta kierował się przede wszystkim aspektem praktycznym. Dzięki systemowi urzędnicy mogą skoncentrować się wyłącznie na procesie decyzyjnym, bo gromadzeniem i udostępnianiem wszystkich potrzebnych informacji zajmuje się RSIP. Dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych udało się zwiększyć efektywność pracy i zmniejszyć koszty administracyjne. W dłuższej perspektywie planowane inwestycje w informatyzacji - wraz z podnoszeniem poziomu kultury informatycznej - przyczynią się do poprawy jakości gromadzonych przez Urząd informacji.

Należy także zaznaczyć, że wdrożenie jest zgodne z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zasady korzystania z systemu reguluje odpowiednie zarządzenie prezydenta miasta, w tym: zakres przetwarzanych danych, zasady udostępniania i wykorzystania informacji z systemu oraz opłaty na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. System jest także zarejestrowany w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Platforma, o której mowa zlokalizowana jest pod adresem www.rsip.rybnik.eu, natomiast wersja na telefony komórkowe zlokalizowana jest pod adresem www.rsip.rybnik.eu/mobile

Na w/w stronach udostępnione zostały także praktyczne informacje, przydatne dla mieszkańców miasta oraz turystów. System umożliwia bowiem wyszukiwanie ulic i adresów, a także pokazuje na mapie obiekty użyteczności publicznej, takie jak, np.: restauracje, kina, biblioteki, apteki czy banki.

      

     Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych). Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-03-05

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Rybnik
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  44-200 Rybnik
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Rybniku
Ulica:  Bolesława Chrobrego 2
Liczba mieszkańców:  141.387
Osoby kontaktowe:  Michał Fuchs
 Wydział Informatyki
 tel. 32 43 92 001
 e@mail: rsip@um.rybnik.pl, informatyka@um.rybnik.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich