Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.756.555
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku poprzez reorganizację systemu kontroli zarządczej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka dotyczy usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury poprzez reorganizację systemu kontroli zarządczej. Jej wprowadzenie poprzedziła szeroka analiza znaczenia, wykonywanych zadań i sposobu ich realizacji przez jednostkę. Powołany został zespół zadaniowy, interdyscyplinarny, który zdiagnozował wszystkie aspekty zadania - stan prawny, dotychczasową organizację, zadania wykonywane przez jednostkę i sposób ich kontrolowania. Po przeprowadzeniu takiego audytu zdefiniowano najważniejsze potrzeby w zakresie zarządzania jednostką oraz dostosowania procedur do wymogów prawno-organizacyjnych. Oszacowane zostały także koszty przedsięwzięcia i harmonogram jego wykonania. W trakcie realizacji zaktualizowano podstawowe akty normatywne, funkcjonujące w GOK, wprowadzono możliwość tworzenia zespołów zadaniowych, usprawniono komunikację wewnętrzną oraz zasady kontroli i nadzoru nad realizacją poszczególnych zadań. Realizacja projektu zakończy się na koniec bieżącego roku, ponieważ trwa ewaluacja wprowadzonych rozwiązań i ewentualnie zostaną w tym czasie usprawnione i poprawione niektóre elementy nowego systemu zarządczego. Dzięki opisanej praktyce Gminny Ośrodek Kultury sprawnie wykonuje swoje zadania, a jego oferta poszerzona i bardziej atrakcyjna dla mieszkańców gminy - odbiorców tej oferty.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-04-24

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Łącko
Powiat:  nowosądecki
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  33-390 Łącko
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Ulica:  Strażacka 29
Telefon:  18 4446169
Wirtyna internetowa:  www.gok.lacko.org.pl
Liczba mieszkańców:  15.261
Osoby kontaktowe:  Barbara Moryto

 Józef Strączek

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich