Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.881
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Usprawnienie procesu tworzenia i publikowania aktów stanowionych przez organy powiatu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Powiat Lubaczowski wdrożył system umożliwiający opracowywanie i publikowanie aktów prawa miejscowego oraz innych aktów stanowionych przez organy powiatu za pośrednictwem aplikacji udostępnianej przez przeglądarkę internetowa. Narzędzie umożliwiło kontrolę przebiegu procesu tworzenia projektów aktów prawnych. Dzięki wdrożeniu narzędzia udało się ujednolicić wygląd i format wszystkich aktów, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zasad techniki prawodawczej. 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-06

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Lubaczów
Powiat:  lubaczowski
Województwo:  podkarpackie
Kod pocztowy i Poczta:  37-600 Lubaczów
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Ulica:  ul. Jasna 1
Telefon:  (16) 632 87 00
Wirtyna internetowa:  www.lubaczow.powiat.pl
Liczba mieszkańców:  57.000
Osoby kontaktowe:  Stanisław Kusek
 Kierownik wydziału organizacyjnego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich