Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.632.975
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opisywane wdrożenie powstało w ramach projektu zatytułowanego „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego", a którego celem było powstanie systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych mogących zostać powiązanych z przestrzenią. Dane wykorzystywane we wdrożeniu pochodzą z różnych komórek organizacyjnych powiatu cieszyńskiego (lidera projektu) oraz gmin powiatu (partnerów projektu).

System informacji przestrzennej (SIP) umożliwia zarządzanie i udostępnianie zintegrowanych danych użytkownikom wewnętrznym - pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie (za pośrednictwem sieci lokalnej) oraz użytkownikom zewnętrznym - pracownikom urzędów gmin, mieszkańcom, turystom, podmiotom gospodarczym i potencjalnym inwestorom (za pośrednictwem Internetu).

Głównym celem projektu było stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez unowocześnienie sposobu realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych. System zapewnia pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzędów Miast i Gmin powszechny dostęp do informacji publicznej związanej z przestrzenią geograficzną.

Projekt ma cechy charakterystyczna dla systemów typu back-office.

Wdrożenie powstało dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-08-07

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Cieszyn
Powiat:  cieszyński
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-400 Cieszyn
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Ulica:  ul. Bobrecka 29
Wirtyna internetowa:  www.powiat.cieszyn.pl
Liczba mieszkańców:  172.809
Osoby kontaktowe:  Tomasz Gołębiowski
 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 tel. (33) 477 74 50
 e@mail: sip@powiat.cieszyn.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich