Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.655.845
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
Samorządowy program wspierania przedsiębiorczości TERAZ BIZNES i organizacja lubartowskiej strefy gospodarczej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Lubartów to niewielkie miasto położone w województwie lubelskim. Układ miasta, ze względu na jego unikatowy charakter jest objęty ochroną konserwatorską. Jest to dobra wiadomość dla potencjalnych turystów, ale niekoniecznie dla mieszkańców i władz miasta. Powoduje to nie znane w innych miastach ograniczenia. Ponadto, w Lubartowie, podobnie jak na całej tzw. ścianie wschodniej po transformacji gospodarczej upadło większość zakładów. Rosnące bezrobocie to mniejsze wpływy i większe wydatki z kasy miasta.
Wykorzystując fundusze unijne samorząd postanowił ten trend odwrócić. W latach 2008 – 2010 zrealizowano projekt „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. W ramach projektu przygotowano tereny pod inwestycje o powierzchni 18,6 ha. Same działania inwestycyjne miasta to jednak nie wszystko, trzeba było jeszcze znaleźć przedsiębiorców  chcących w Lubartowie zlokalizować swoją firmę. Stworzono projekt marketingowy – Lubartowską Strefę Gospodarczą. Koncepcja strefy została określona w zrealizowanym w latach 2010 - 2011 projekcie – „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”.
Lubartowska Strefa Gospodarcza stanowi spójny produkt marketingowy promujący lubartowskich przedsiębiorców, miasto Lubartów i Lubelszczyznę. Strefa została wyznaczona w oparciu o istniejący obszar gospodarczy, a jej trzon stanowią tereny inwestycyjne przygotowane w ramach projektu „Czas na Lubartów - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Lubartów
Powiat:  lubartowski
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  21-100 Lubartów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:   Jana Pawła II nr 12
Wirtyna internetowa:  www.lubartow.pl
Liczba mieszkańców:  22.600
Osoby kontaktowe:  Piotr Turowski
 Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
 tel. 81 85 44 603
 e@mail: piotr_turowski@um.lubartow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich