Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.673.650
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie zasobami
Wykorzystanie wód geotermalnych do kompleksowego ogrzewania miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Idea zmiany sposobu dostarczania ciepła do mieszkań i zakładów pracy w Pyrzycach zrodziła się w roku 1988. Ówczesne władze wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców rozpoczęły prace przygotowawcze nad projektem budowy jednej, centralnej ciepłowni opalanej węglem. Tymczasem przemiany społeczno - polityczne u progu lat 90-tych stały się bodźcem do poszukiwania jeszcze bardziej nowoczesnych, efektywnych i ekologicznych źródeł energii, możliwych do zastosowania w ogrzewaniu miasta. Analizując zasoby wód geotermalnych na terenie tzw. okręgu geologicznego szczecińsko-łódzkiego, który obejmuje miasto i gminę Pyrzyce, przystąpiono do rozeznania warunków geologicznych. Podjęto innowacyjny i zarazem bardzo odważny projekt zastąpienia planowanej wcześniej centralnej elektrociepłowni węglowej nowoczesną ciepłownią geotermalną. Energia geotermiczna stanowi naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach oraz wypełniających je płynach. Na ciepło geotermiczne składa się ciepło powstające w jądrze naszej planety oraz ciepło będące efektem przemian pierwiastków promieniotwórczych i reakcji chemicznych. Pyrzyce były więc z całą pewnością jednym z prekursorów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na tak dużą skalę.

Budowa instalacji ciepłowniczej w gminie Pyrzyce trwała od 1992 do1997 roku. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 60,6 mln zł. W efekcie działania instalacji radykalnie zmniejszyło się zanieczyszczenie powietrza w mieście, co jest bezsprzecznie największym sukcesem samorządu i mieszkańców gminy, uzyskanym w wyniku innowacyjnej inwestycji. Trzeba jednak zaznaczyć, że wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce jako odnawialnego źródła energii, mimo istnienia bogatych jej zasobów jest relatywnie niewielkie. Przeszkodą są tu przede wszystkim bardzo wysokie koszty inwestycji. Kłopoty finansowe ma największa w Polsce spółka w tej branży - Geotermia Podhalańska. Na etapie realizacji problemy finansowe miała też gmina Pyrzyce. Dopiero nadanie projektowi charakteru pilotażowego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i w efekcie powstanie z udziałem samorządu osobnej spółki z o.o. "Geotermia Pyrzyce", która przejęła inwestycję od gminy, pozwoliło zakończyć przedsięwzięcie sukcesem. Taka inwestycja nie kończy się w momencie oddania jej do użytku, lecz jest projektem wieloletnim, wymagającym efektywnej eksploatacji i technologicznego rozwoju. Jest to możliwe jedynie przy szerokiej i zgodnej współpracy samorządu z wieloma instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami, co jest obecnie dla Pyrzyc ważnym wyzwaniem.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-11-10

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Pyrzyce
Powiat:  przyrzycki
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  74-200 Pyrzyce
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Pyrzyce
Ulica:  Plac Ratuszowy 1
Wirtyna internetowa:  www.pyrzyce.um.gov.pl
 www.geotermia.inet.pl
Liczba mieszkańców:  19.708
Osoby kontaktowe:  Jadwiga Dobiszewska
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rozwoju Wsi
 tel. (91) 57 01 020

 Stanisław Kulik
 Prezes Zarządu Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
 tel. (91) 57 02 796

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych